Piotr Wijatkowski nowym Dyrektorem Artystycznym

Teatr Muzyczny w Lublinie

W dniu 11 kwietnia 2014 roku z rąk Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie Krzysztofa Kutarskiego otrzymał powołanie na Dyrektora Artystycznego instytucji dyrygent Piotr Wijatkowski.

Ścisłą współpracę z nowym Dyrektorem Teatr Muzyczny rozpoczął przy okazji premiery koncertu The Musical Show, którego Piotr Wijatkowski był kierownikiem muzycznym. Adresując swoje pierwsze słowa do zespołu Teatru Muzycznego podkreślił wartość rozwoju i dialogu, jako wyznaczników współpracy z artystami i jakości instytucji kultury. W tej ostatniej - podkreślił Piotr Wijatkowski - szczególny nacisk kładziony będzie na człon "kultura", co jednoznacznie ujawnia optykę patrzenia nowego dyrektora na całokształ funkcjonowania Teatru, jako jednostki, której najważniejszym celem jest krzewienie i popularyzacja poprzez wystawiane spektakle, ale także wartości reprezentowane przez pracowników.

Piotr Wijatkowski

Urodził się w Lublinie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w której odbywał studia dyrygenckie w klasie profesora Henryka Czyża (koncert dyplomowy z orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie). Naukę kontynuował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem Michaela Gielena. Uczestniczył w kursach interpretacyjnych prowadzonych przez Davida Epsteina. W 2008 r. Rada Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) nadała mu tytuł doktora sztuki muzycznej.

W latach 1993 – 2011 Piotr Wijatkowski pracował w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. W 1997 r. objął stanowisko I dyrygenta, a od 2009 r. do końca 2011 r. był jej dyrektorem artystycznym. Z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej występował na wielu krajowych estradach, m. in. dwukrotnie w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego (Polskie Radio). Poprowadził również dziesięć zagranicznych tournées orkiestry (kraje europejskie oraz Korea Południowa). Na lubelską estradę wprowadził po raz pierwszy m. in. VII Symfonię Szostakowicza, Symfonię Faustowską Liszta, September Symphony, Missa pro Pace, II Koncert fortepianowy W. Kilara oraz Planety G. Holsta. Współpracował z Elżbietą Penderecką przy organizacji lubelskich koncertów solistów Wiener Philharmoniker i orkiestry Württembergische Philharmonie, które odbyły się w ramach XIV i XV Festiwalu Beethovenowskiego. Znaczącą rolę w pracy Piotra Wijatkowskiego odgrywa promocja twórczości kompozytorów związanych z Lubelszczyzną: Henryka Wieniawskiego, Karola Lipińskiego i przedstawiciela muzyki współczesnej Andrzeja Nikodemowicza.

Równolegle z artystyczną, Piotr Wijatkowski prowadzi działalność pedagogiczną. Wykłada dyrygenturę na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest również kompozytorem muzyki teatralnej. W 2008 roku wystąpił w roli dyrygenta w filmie fabularnym „Wiosna 1941" (reż. Uri Barbash), zrealizowanym w koprodukcji polsko-izraelskiej.

(-)
Materiał Teatru
15 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia