Płyta z piosenkami

„I dziel się tym, co masz".

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej akcji na rzecz „Domu Małego Dziecka" im. Jana Brzechwy w Krakowie pod hasłem: „I dziel się tym, co masz".

W jej ramach wydaliśmy płytę z piosenkami ze spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza". Płyta ukaże się 23 grudnia razem ze specjalnym wydaniem Dziennika Polskiego. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz „Domu Małego Dziecka" im. Jana Brzechwy w Krakowie.

Patronat medialny nad akcją objęli: Dziennik Polski i Radio Kraków.

Płyta zawiera 11 piosenek ze spektaklu z muzyką Piotra Klimka oraz tekstami Małgorzaty Zwolińskiej. Do płyty dołączona zostanie książeczka z tekstami piosenek.

Symboliczny wymiar akcji „I dziel się tym, co masz" (motta jednej z piosenek) ma swoje źródło w przewodniej idei Ani z Zielonego Wzgórza. Piosenki w dużej mierze stanowią o sile i wyjątkowości spektaklu Teatru Groteska. Niezwykle silne uczucia, które budzą się w duszy każdego z bohaterów ujawniają się właśnie w piosenkach, które stanowią rodzaj lirycznego monologu wewnętrznego i pokazują złożoność emocji bohaterów. Piosenki są też w przedstawieniu wyrazem poglądów postaci, często też mają formę zabawnych, musicalowych dialogów. Słuchając płyty można będzie się wzruszyć, uśmiechnąć i zainspirować.

Ania z Zielonego Wzgórza i „Dom Małego Dziecka" im. Jana Brzechwy

Podobnie jak Teatr Groteska, „Dom Małego Dziecka" im. Jana Brzechwy powstał w 1945 roku. Początkowo przeznaczony dla dzieci i matek - ofiar II wojny światowej, obecnie jest specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Placówka działa w celu zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom do 6. roku życia oraz małoletnim dziewczętom w ciąży i małoletnim matkom z dziećmi.

Dom przeznaczony jest dla 30 wychowanków, podzielonych na grupy dostosowane do ich wieku, stopnia rozwoju fizycznego i psychicznego oraz rodzaju sprawowanej opieki. Wielowymiarową i specjalistyczną opiekę zapewniają dzieciom wychowawcy, psychologowie, lekarze, pielęgniarki i położne, rehabilitanci, logopedzi, pracownicy socjalni oraz prawnicy.

Od 1999 r. placówka realizuje autorski projekt dyr. Z. Elżbiety Kaczor „Ponadpowiatowy program w zakresie opieki nad nieletnimi matkami i ich dziećmi".

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. Jana Brzechwy
Al. Pod Kopcem 10 a
30-544 Kraków-Podgórze
tel/fax: 12 656-14-33
e-mail:  dd_brzechwa@op.pl

Numer konta działającej od 2005 r. na rzecz wychowanków  SPOW im. J. Brzechwy fundacji:

Fundacja dla dzieci "Uśmiech Dziecka"
ING Bank Śląski 42 1050 1445 1000 0022 9800 4561
Al. Pod Kopcem 10 a
30-544 Kraków
„Dom Małego Dziecka" im. Jana Brzechwy jest miejscem pełnym ciepła i miłości, jednakże pomimo wielkiego zaangażowania całego personelu, zmaga się z trudnościami finansowymi. Większość trafiających do ośrodka dzieci to maluchy z różnego typu schorzeniami, wymagającymi specjalistycznej opieki i stosowania wczesnej profilaktyki, co pociąga za sobą wysokie koszty leczenia. Znacznych nakładów wymaga także zakup żywności, organizacja letniego i zimowego wypoczynku, wyposażenie pomieszczeń użytkowych oraz bieżąca, niezbędna modernizacja obiektu.

(-)
Materiał Teatru
14 grudnia 2015

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...