Po raz siódmy w Radomiu

7. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza we Wsoli - 2022

W tym roku Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza, przyznawana debiutującym prozaikom, wręczona zostanie po raz siódmy.
Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowił samorząd Radomia w 2015 roku. Rok później została wręczona po raz pierwszy.

Nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany w nieco szerszym kontekście: jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Do tegorocznej edycji można było zgłaszać książki, które ukazały się w 2021 roku. Ostatecznie nadesłano prawie 100 propozycji.
W skład Kapituły Nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.
W czerwcu jurorzy wyłonili pięcioro nominowanych.

Nominacje do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza (2022 r.):
1. Rafał Hetman – „Izbica, Izbica" (wyd. Czarne)
2. Robert Nowakowski – „Ojczyzna jabłek" (Wydawnictwo Literackie)
3. Mateusz Pakuła – „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" (wyd. Nisza)
4. Barbara Woźniak – „Niejedno" (wyd. Drzazgi)
5. Aleksandra Zbroja – „Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu" (wyd. Agora)

Laureat Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza otrzymuje 40 000 złotych oraz lornetkę, będącą symbolem twórczej uważności wobec świata i nawiązującą do ostatnich lat życia pisarza, który, uwięziony przez chorobę, przez lornetkę obserwował ludzi i ich życie w Vence. Nagrody finansowe otrzymują także wszyscy nominowani.

Kapituła wskaże też osobę, która w ramach rezydencji literackiej wyjedzie na miesiąc do Vence na południu Francji, gdzie pisarz spędził ostatnie pięć lat życia.

We wszystkich dotychczasowych edycjach do nagrody zgłoszono ponad sześćset książek. W pierwszej edycji kapituła podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska oraz Aleksandra Lipczak. Rezydencję w Vence w ubiegłym roku kapituła przyznała Maciejowi Bobuli.
Honorowy Patronat nad Nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz. Mecenasami Nagrody są Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., partnerem strategicznym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a partnerem głównym Unidevelopment S.A. Organizatorami Nagrody są: Prezydent Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza, zaś partnerami Miejska Biblioteka Publiczna i Fundacja Instytut Gombrowiczowski, Trend Glass, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Patroni medialni tegorocznej edycji to Gazeta Wyborcza, Książki. Magazyn do czytania, Radio Nowy Świat oraz Booklips.pl.

Jak co roku ogłoszeniu nazwiska laureatki lub laureata towarzyszy festiwal „Opętani Literaturą". Tym razem festiwal odbywał się pod hasłem „Granice". Jego gośćmi byli m.in. Andrzej Stasiuk, Aleksandra Lipczak, Jarosław Mikołajewski, profesorowie Zbigniew Mikołejko i Ewa Graczyk, aktorzy Olgierd Łukaszewicz, Paulina Holtz, Dorota Landowska, Mariusz Bonaszewski. Warsztaty literackie poprowadziła Barbara Sadurska, a warsztaty teatralne dla dzieci Przemysław Bosek.

Robert Utkowski
Materiał organizatora
17 września 2022

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia