Pod znakiem różnorodności

32. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi

Julian Świeżewski - student Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza okazał się zdobywcą Grand Prix, odbywającego się w Łodzi po raz 32. Festiwalu Szkół Teatralnych. Przez jury został on doceniony za role w dwóch spektaklach: „Ecce Homo" w reż. Krzysztofa Majchrzaka oraz „Szkicach z Dostojewskiego" pod opieką Mai Komorowskiej.

Po raz 32. do Łodzi zjechali dyplomanci czterech uczelni wyższych, kształcących przyszłych aktorów. Na zakończonym 11 maja Festiwalu Szkół Teatralnych, organizowanym od 1985 roku przez łódzką „Filmówkę", zaprezentowało się 96 studentów, w jedenastu spektaklach. Ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Werdyktem jury, w którym zasiadali: Agata Kulesza, Wioletta Laszczka, Bartłomiej Topa, Adam Orzechowski oraz Jacek Wakar, był nim Julian Świeżewski, który otrzymał nagrodę w wysokości 15 tys. złotych, ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Łódzka impreza, której pomysłodawcą był ówczesny dziekan wydziału aktorskiego Jan Machulski jest doskonałą okazją dla studentów do zaprezentowania swojego talentu na profesjonalnych scenach teatralnych, gdzie będą oni oceniani przez krytyków oraz dyrektorów teatrów, wyławiających najzdolniejszych absolwentów. W tym roku dokonał tego, przyznający swoją nagrodę Piotr  Kruszczyński - dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, który zaprosił „do siebie" spektakl z krakowskiej PWST, zatytułowany „Dyplom z kosmosu" w reżyserii Ewy Kaim.

Bez nuty powątpiewania można stwierdzić, iż tegoroczna edycja Festiwalu Szkół Teatralnych należała do Akademii Teatralnej w Warszawie. Każdy z trzech dyplomów przygotowanych przez studentów tej uczelni, był okazją dla młodych adeptów sztuki aktorskiej do prezentacji nabytych w ciągu lat nauki umiejętności i sposobu pracy nad rolą. Nie dziwi więc fakt przyznania dwóch pierwszych nagród Anecie Gołębiewskiej oraz Piotrowi Marzeckiemu za role w najlepszym spektaklu tej edycji festiwalu „Ecce homo!!!". Oczekiwań publiczności nie zawiodła również krakowska PWST, a zwłaszcza spektakle „Samobójca" pod opieką Jerzego Treli oraz „Koło kwintowe" w reżyserii Aleksandry Popławskiej. Ubiegłorocznej dobrej passy nie powtórzyli w tym roku studenci z Łodzi, którzy w czasie tej edycji festiwalu wypadli najsłabiej. Być może spowodowane było to powierzeniem reżyserii aż dwóch, z trzech dyplomów, dopiero co wkraczającym na reżyserską ścieżkę, studentom wydziału reżyserii krakowskiej PWST.

Tegoroczna edycja Festiwalu Szkół Teatralnych zróżnicowana była nie tylko pod względem repertuaru, w którym znalazły się inscenizacje tekstów zaliczanych do klasyki, jak i literatury współczesnej. Przede wszystkim dostrzec można było różnice w przygotowaniu warsztatowym prezentowanych spektakli dyplomowych, z których niewątpliwym zwycięzcą okazał się „Ecce homo!!!" w reżyserii Krzysztofa Majchrzaka.

Agnieszka Kiełbowicz
Dziennik Teatralny
13 maja 2014

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...