Podsumowanie i plany

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

„Teatr, który się wtrąca" – cztery lata temu ten cytat zaczerpnięty z tekstu Zygmunta Hübnera stał się mottem i ideą przyświecającą wszystkim działaniom Teatru Powszechnego w Warszawie. Od czterech sezonów tworzymy na warszawskiej Pradze miejsce, w którym nie tylko powstają spektakle teatralne, ale też tworzy się realna przestrzeń debaty publicznej i oparte na demokratycznych zasadach społeczeństwo obywatelskie. Patrzymy na Teatr Powszechny przede wszystkim jako na instytucję publiczną i wciąż na nowo zadajemy sobie i widzom pytania o jej współczesną misję i obowiązki wobec społeczności.

Program

Nie traktujemy naszego repertuaru tylko jako zbioru tytułów, a naszego miejsca pracy jako domu produkcyjnego dla kolejnych reżyserów. Zamiast tego we wszystkich naszych działaniach artystycznych i społecznych mówimy o ważnych, a czasami również niewygodnych tematach takich, jak kryzys uchodźczy, odradzające się tendencje faszystowskie, pedofilia w Kościele, rozliczenie transformacji ustrojowej, krytyka kapitalizmu, kondycja sztuki krytycznej, nowe oblicza polskiej klasy średniej, ekologia czy feminizm. Podejmowaliśmy te tematy we wszystkich naszych spektaklach i będziemy je rozwijać w kolejnych.

Instytucja
Teatr jest dla nas przestrzenią, w której może dochodzić do uwidocznienia i przepracowania skrywanych konfliktów społecznych. Miejscem, w którym mogą twórczo spierać się sprzeczne postawy i poglądy, przez co ukazywany jest realny stan naszego społeczeństwa. Teatr jest w końcu miejscem tworzenia się wspólnoty – nie tej wyobrażonej, homogenicznej i zgodnej, ale wspólnoty niezależnych i kreatywnych jednostek, budowanej poprzez partycypację, tolerancję i empatię. Wspólnotowość tworzymy też na poziomie samej instytucji; staramy się odejść od sztywnych, hierarchicznych struktur na rzecz demokratyzacji stosunków pracy i upodmiotowienia pracowników.

Wyjść z czarnego pudełka
Nowoczesna instytucja nie może funkcjonować w oderwaniu od środowiska, w którym działa. Przestrzeń miasta jest dzisiaj często poddawana logice kapitalizmu nastawionej na eksploatację i wyzysk. Chcemy więc szukać nowych – opartych na odpowiedzialności i innowacji – sposobów myślenia o niej. Cykliczne projekty takie, jak Forum Przyszłości Kultury, Festiwal Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe, Ogród Powszechny, udział Teatru w programie rewitalizacji Pragi i stała współpraca z Fundacją Strefa WolnoSłowa, mają ca celu budowanie długofalowych relacji z lokalną społecznością, aktywistami miejskimi i organizacjami pozarządowymi.

Koalicje
Kiedy w życiu publicznym nacjonalizm, szowinizm i populizm rosną w siłę, obowiązkiem instytucji kultury jest przedstawienie alternatywnej drogi rozwoju. Dlatego w naszej działalności stawiamy na współpracę międzynarodową (jak np. przy międzynarodowym projekcie „Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe") i budowanie szerokich koalicji społecznych. Stale współpracujemy zarówno z zagranicznym instytucjami, jak i mniejszymi, lokalnymi grupami aktywistów. Za nasz obowiązek uważamy też wspieranie obywatelskich ruchów protestu i osób działających na rzecz demokracji.

Sezon 2018/2019
Nowy sezon artystyczny rozpoczniemy premierą „Gniewu" w reżyserii Małgorzaty Wdowik (21 września) i „Nietoty" (6 października). Ta druga premiera będzie początkiem jeszcze bliższej współpracy Teatru Powszechnego z reżyserem Krzysztofem Garbaczewskim. W przestrzeni do tej pory zajmowanej przez Mózg Powszechny powstanie kierowane przez niego laboratorium projektów multimedialnych i nowych technologii prowadzące poszukiwania na styku teatru i mediów.

W listopadzie odbędzie się premiera „Jak ocalić świat na małej scenie?" w reż. Pawła Łysaka, gdzie historie ojca reżysera, a także ojców z Ukrainy i Senegalu, staną się pretekstem do opowieści o katastrofie ekologicznej. Na grudzień planowana jest premiera „Bachantek" Eurypidesa w reż. Mai Kleczewskiej ze scenografią Jonasa Staala, holenderskiego artysty wizualnego, badającego zależności pomiędzy sztuką i realną polityką. Elementem spektaklu będą działania realizowane w przestrzeni publicznej.

Obie te premiery będą ściśle połączone z Forum Przyszłości Kultury, odbywającym się w dniach 8-9 grudnia, którego głównym tematem będzie feminizacja polityki, kultury i związane z tym kwestie instytucjonalne.
W ramach Forum prace w Powszechnym rozpocznie troje badaczy (Agata Adamiecka, Igor Stokfiszewski i Marta Keil), którzy tworzyć będą porozumienie między pracownikami i dyrekcją Teatru dotyczące systemowych zmian organizacji i stosunków pracy.

W drugiej części sezonu zaprosimy Państwa na spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka, „Mein Kampf", w którym twórcy podejmą badania nad historycznym i współczesnym faszyzmem. Prace nad nowym przedstawieniem – „Capri – Wyspa uciekinierów" – opartym, między innymi na powieści „Kaputt" Curzio Malaparte, rozpocznie Krystian Lupa. Według zapowiedzi reżysera: „Uciekamy przed monstrum Europy. Przed państwem, przed religią, przed dyktaturą, przed demokracją, przed Potworem Homo Christianis, przed wojną...".

Odbędą się też kolejne odsłony naszych stałych projektów – Festiwalu Miasto Szczęśliwe i Atlas of Transitions. Będziemy kontynuować współpracę z Fundacją Strefa WolnoSłowa, która rozwija w Powszechnym ambitny program społeczny i edukacyjny, składający się z licznych warsztatów, wykładów, przedstawień, szkoleń i spotkań. W nadchodzących latach będziemy dalej „wtrącać się" – otwierać nasz budynek na cenne inicjatywy obywatelskie, działać lokalnie i międzynarodowo, wspierać ruchy demokratyczne i dialog międzykulturowy; sprzeciwiać się ksenofobii, budować kulturową opozycję wobec faszyzacji życia publicznego i neoliberalnego myślenia o sztuce. Będziemy tworzyć nowoczesną i demokratyczną instytucję kultury, podmiotowo traktującą swoich pracowników i odbiorców, tworzącą koalicje z ruchami społecznymi. Miejsce, w którym tworzy się wizje przyszłości.

Zapraszamy Państwa – naszych widzów – do aktywnego udziału we wszystkich naszych przedsięwzięciach.

Zespół Teatru Powszechnego w Warszawie

(-)
Materiał Teatru
15 września 2018

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia