Podsumowanie sezonu 2013/2014

Teatr Groteska w Krakowie

Zakończył się kolejny udany sezon dla Teatru Groteska. W roku 2013/2014 mogliśmy zobaczyć nie tylko nowe projekty, spektakle dla dzieci i dorosłych, ale także stałe, cieszące się powodzeniem artystycznym i frekwencyjnym, wydarzenia organizowane przez Teatr Groteska.

Premiery, Reality Shopka Szoł, Parada Smoków, Noc Teatrów

69. sezon teatralny obfitował w premiery – zaprezentowaliśmy trzy nowe spektakle dla dzieci: „Ku-ku-ryku Słoneczniku" Grzegorza Kwiecińskiego, „Towarzystwo Pana Brzechwy" w reżyserii Jana Polewki, „Adonis ma gościa" w reżyserii Grzegorza Matysika, a także dwa przedstawienia dla dorosłych: „Ostatnią sztukę" Bogusława Schaeffera oraz „Przemiany" w reżyserii Adolfa Weltschka, z choreografią wybitnej brytyjskiej artystki Caroline Finn i ze scenografią Małgorzaty Zwolińskiej.

Jak co roku na deskach teatru nie zabrakło polityków, którzy występowali w nietypowej dla siebie roli, ujawniając swoje artystyczne talenty podczas Reality Shopka Szoł. 14. edycja tego jedynego w swoim rodzaju spektaklu stanowiła nietypowy rodzaj podsumowania ostatnich 25 lat w polityce. Na mapie kulturalnej Krakowa na stałe zapisała się także Parada Smoków, organizowana również po raz czternasty. W tym roku z okazji 200. rocznicy urodzin Henryka Oskara Kolberga skupialiśmy się na wartościach, które były bliskie temu wielkiemu etnografowi i folkloryście. Tegoroczna Parada – z cieszącymi się niesłabnącym powodzeniem wydarzeniami: Wielkim Smoczym Piknikiem Rodzinnym, Wielkim Widowiskiem Plenerowym na Wiśle oraz wyjątkowo w tym roku licznym korowodem smoków animowanych przez tysiące dzieci z całej Polski – odbywająca się pod hasłem Wielki Kolbergowski Zlot Smoków w Krakowie, miała za zadanie przybliżyć jej uczestnikom elementy kultury i tradycji ludowej oraz zachęcić ich do poszukiwań etnograficznych inspiracji. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się także Noc Teatrów, w trakcie której pokazaliśmy najmłodszym widzom Sekrety Sceny, zaś widzom starszym zaprezentowaliśmy dwa przedstawienia: taneczne widowisko „Przemiany" oraz monodram „Lataj z Krystyną" w wykonaniu Aldony Jankowskiej.

Kontrrewolucja Kulturalna

Teatr Groteska w sezonie teatralnym 2013/2014 postawił sobie dalekosiężny cel – przywrócenie tradycyjnie rozumianej kulturze i związanemu z nią systemowi wartości właściwej pozycji w świadomości społecznej. Uczyniliśmy to w przekonaniu, że kultura jest fundamentem, bez istnienia którego niemożliwe jest efektywne funkcjonowanie społeczeństwa. Szkoły, ośrodki kultury oraz grono pedagogiczne zaprosiliśmy do uczestniczenia w akcjach: Szkoła z Kulturą, Legion Kultury, Prometeusze Kultury, które zakończą się w kolejnym sezonie teatralnym. Niesłychanym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z cyklu Kod Mistrzów. W jego ramach publiczność mogła poznać niedostępne im na co dzień autorytety kultury i życia społecznego: Kazimierza Kutza, Jadwigę Staniszkis, Karola Modzelewskiego, Jerzego Stuhra, Janinę Paradowską. Ponadto nadal prowadzimy powszechny Spis Ludzi Kulturalnych „Piękni Kulturalni" oraz Literacką Listę Przebojów. Kampania społeczna Kontrrewolucja Kulturalna została dofinansowana z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja – edukacja kulturalna".

Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury

W tym sezonie rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu Materia Prima. 3. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Bieguny kultury. Teatr Groteska otrzymał dofinansowanie na realizację projektu z Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" MF EOG 2009 – 2014 w wysokości 912 000,00 zł.

Celem projektu jest zakrojona na szeroką skalę popularyzacja zjawiska teatru plastycznego. Projekt odbywać się będzie zarówno w Polsce, jak i w Norwegii (Bergen) – rozpoczął się w lutym 2014 r., a zakończy w czerwcu 2015 r. Partnerami Teatru Groteska są dwa teatry norweskie: Carte Blanche AS – Norweski Narodowy Zespół Tańca Współczesnego (teatr tańca) oraz TinkerTing (teatr lalkowy). Bieguny kultury mają podkreślić różnorodność geograficzną i gatunkową w ramach zagadnienia teatru formy.

Oficjalna inauguracja projektu nastąpiła w Międzynarodowy Dzień Teatru, w trakcie którego w ramach konferencji naukowej rozmawialiśmy o obliczach teatru formy w Polsce i Norwegii. W teatrze odbyły się także warsztaty taneczne ze znanym norweskim choreografem Ole Martinem Melandem, które zakończył otwarty pokaz pracy warsztatowej. Przed nami kolejne elementy programu – konferencje, warsztaty, wystawy, a także zwieńczenie festiwalu, czyli prezentacja 24 spektakli teatralnych wybitnych przedstawicieli teatru formy z całego świata (m.in. z Francji, Włoch, Niemiec, Norwegii, Polski), która odbędzie się 21-28 lutego 2015 r.

Inna działalność teatru

Teatr Groteska był organizatorem licznych warsztatów, akcji i konkursów o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych zimową porą w trasę ruszyło Pogotowie Teatralne, które odwiedzało dzieci w krakowskich szpitalach. Scena dla dorosłych także ruszyła w drogę, prezentując spektakl „Hommage a Chagall" w reżyserii Adolfa Weltschka podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Lalkowego im. Siergieja Obrazcowa w Moskwie. Ponadto Teatr Groteska otrzymał dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury – infrastruktura kultury" w wysokości 200 000 zł. Dzięki temu możliwy był kolejny etap modernizacji sceny – zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego, który znacząco podniósł jakość pokazywanych spektakli.

Wyniki frekwencyjne świadczą o wciąż rosnącym zainteresowaniu widzów twórczością Teatru Groteska. W sezonie 2013/2014 Teatr dał 519 spektakli, które obejrzało 94 588 widzów.

Magdalena Urbańska
Materiał Teatru
3 lipca 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...