Pokaz filmu z udziałem twórców

"Aktorzy przyjechali" - reż. Andrzej Wajda - film dokumentalny

"Od lat wspieram na ile potrafię wspaniałą ideę prof. Jerzego Limona odtworzenia
w Gdańsku szekspirowskiej sceny istniejącej tam w XVII wieku. Kiedy przybrała ona w końcu realną formę w postaci uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod przyszły Teatr, pomyślałem, że takie wydarzenie nie może pozostać jedynie świętem Gdańska. W Polsce przecież przez te powojenne lata Szekspir był nieustannie obecny w większości naszych teatrów. Stale zmagamy się z najtrudniejszym w teatrze - ze sztukami Szekspira

Wspominałem Artystów, z którymi dobry los pozwolił mi spotkać się w teatrze, filmie i telewizji. Zapragnąłem, aby zamanifestowali oni swoje zainteresowanie i gotowość zmierzenia się z szekspirowskimi postaciami. Ich gotowość wzięcia udziału w gdańskiej uroczystości przeszła moje oczekiwania. Nie zawiedli też widzowie którzy już przed godziną 12-tą gromadzili się tysiącami potwierdzając, że Teatr Szekspirowski w Gdańsku to nie tylko kaprys artystów, ale potrzeba mieszkańców tego niezwykłego miasta.[…]”
Andrzej Wajda

„Aktorzy przyjechali” jest dokumentalnym filmem średniometrażowym zrealizowanym w celu uwiecznienia happeningu szekspirowskiego, który z inicjatywy Andrzeja Wajdy odbył się 14 września 2009 roku w centrum Gdańskiego Głównego Miasta - na Długim Targu i ulicy Długiej. Spektakl towarzyszył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - jedynej takiej sceny teatralnej w Polsce, a nawet w Europie. Oryginalna koncepcja plenerowego widowiska przywoływała tradycję teatrów ulicznych (ang. street theatre), wywodzącą się ze średniowiecza oraz udokumentowaną historycznie peregrynację „komediantów angielskich”
z Londynu do grodu nad Motławą. W Archiwum Państwowym w Gdańsku zachowało się wiele dokumentów oraz suplik świadczących o tym, że aktorzy angielscy w XVII wieku (jeszcze za życia Szekspira) cieszyli swoją sztuką zarówno mieszkańców Gdańska, jak i przybyszów. Począwszy od 1600 roku przyjeżdżali tutaj regularnie z Anglii, przedstawiając największe osiągnięcia ówczesnej dramaturgii (w tym sztuki Szekspira). To zapewne dzięki aktorom około roku 1610 wybudowano tu teatr publiczny (nazywany „Szkołą Fechtunku”) o kształcie bardzo zbliżonym do słynnego londyńskiego teatru „Fortune”. A odbudowa tego właśnie pierwszego teatru publicznego w Polsce jest celem zarówno Fundacji Theatrum Gedanense jak i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Chcemy zaprezentować  niniejszy film jak największej ilości osób. W tym celu pokażemy go w kilku miastach Polski - szczególnie tych, z którymi związani są zawodowo aktorzy biorący udział w happeningu. A zatem na mapie pokazów pojawią się kolejno: Gdańsk (23 kwietnia br., Kino Kameralne), Warszawa (26 kwietnia, Kino Kultura) oraz Kraków (10 maja, Kino Pod Baranami).

Film dokumentuje happening Szekspirowski, który odbył się 14 września 2009 roku na Długim Targu w Gdańsku. Na zaproszenie Andrzeja Wajdy na 20 scenach wystąpiło jednocześnie 80 polskich aktorów (lista w załączniku), którzy przedstawili sceny i monologi Williama Szekspira. Imprezę rozpoczęła, punktualnie o godzinie 12, fanfara „Oscar” skomponowana przez Wojciecha Kilara. Wydarzenie było filmowane przez 24 kamery. Dokument pokazuje występy wszystkich aktorów oraz Andrzeja Wajdę, który obserwował happening z balkonu nad Długim Targiem. W ostatniej części filmu ukazana jest ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Gdański Teatr Szekspirowski z udziałem wszystkich aktorów i zaproszonych gości. Pokazano fragmenty oficjalnych wystąpień Premiera RP Donalda Tuska, Przewodniczącego Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Zbigniewa Canowieckiego, Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i Dyrektora Naczelnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Jerzego Limona. Film Andrzeja Wajdy kończy scena wmurowania kamienia węgielnego.

Film dokumentalny „Aktorzy przyjechali” jest produkcją niekomercyjną, którą udało się zrealizować dzięki udziałowi takich instytucji jak: Instytut Adama Mickiewicza z Warszawy, Państwowy Instytut Sztuki Filmowej z Warszawy oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Producentem dokumentu jest Amulet Films sp. z o.o. Wydarzenie sponsoruje firma Saur Neptun Gdańsk. Współpraca z powyższymi instytucjami zakłada wysyłanie filmu na festiwale i przeglądy filmowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Anna Szynkaruk-Zgirska
Materiały Organizatora
26 kwietnia 2010
Portrety
Andrzej Wajda

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...