Pokaz szkoleniowy

Próba otwarta spektaklu Teatru Forum w ramach projektu „Teatr Codzienny. Kurs Teatru Forum”

W dniu 7.06.2013r. o godzinie 18.00 w Warszawie odbędzie się próba otwarta interaktywnego spektaklu adresowanego do młodzieży. Spektakl jest pokazem efektów pracy warsztatowej uczestników projektu „Teatr Codzienny. Kurs Teatru Forum”, którzy uczestniczą w szkoleniu Fundacji Drama Way realizowanego we współpracy z Adrianem Jacksonem, wybitnym specjalistą w metodzie Teatru Forum, tłumaczem książek i wieloletnim współpracownikiem Augusto Boala (twórcy Teatru Forum, Teatru Uciśnionych).

Próba spektaklu to możliwość zobaczenia pracy w procesie i dyskusji nad zastosowaniem tej metody w praktyce. Po pokazie odbędzie się spotkanie z trenerami Drama Way na temat możliwości wykorzystania Teatru Forum w pracy z młodzieżą. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje Wojciech Faruga - reżyser i autor nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
Teatr Forum to zaangażowana społecznie forma teatru, stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala - twórcę Teatru Uciśnionych (Theatre of the Opressed). Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy tzw. „widzowie - aktorzy" samodzielnie podejmują na scenie. Spektakle Teatru Forum tworzone są dla określonych grup, tak by problemy głównego bohatera były tożsame z problemami widzów - aktorów. Celem Teatru Forum jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych. Spektakle teatru Forum nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników, uczą skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie z życiowymi trudnościami. Teatr Forum jest często adresowany do grup defaworyzowanych społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z opresją.
Uczestnicy Kursu prowadzonego przez Drama Way w ramach projektu „Teatr Codzienny" pod okiem trenerek z Fundacji Drama Way, Wojciecha Farugi oraz Adriana Jacksona stworzą program Teatru Forum adresowany do młodzieży. Do grudnia 2013r. w spektaklach nieodpłatnie weźmie aktywny udział co najmniej 250 uczestników (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży de faworyzowanej).
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerami są brytyjska organizacja Carboard Citizens oraz Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.
- 07.06.2013 (piątek) godz. 18.00 w siedzibie Teatru Baza (ul. Podchorążych 39, Warszawa
- Po spektaklu odbędzie się spotkanie z trenerami Drama Way dotyczące możliwości wykorzystania Teatru Forum w pracy z młodzieżą.
- Wstęp wolny, rezerwacja miejsc: maria.kwiatek@dramaway.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami wydarzenia są Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Cardboard Citizens.

 

(-)
Materiał Organizatora
7 czerwca 2013

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...