Pokazy spektakli studenckich i profesjonalnych

10. festiwal szkół lalkarskich LALKANIELALKA - Białystok - 18 - 25 czerwca 2022

Pokazami spektakli studenckich i profesjonalnych - rozpocznie się w sobotę wieczorem jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w Białymstoku. Impreza potrwa do 25 czerwca.

Festiwal LALKANIELALKA odbywa się w Białymstoku od 2002 roku co dwa lata. Jego ideą była i jest prezentacja nowych form w teatrze lalkowym, które coraz częściej wykraczają poza tradycyjnie postrzegany teatr lalek. Organizuje go białostocka filia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (ATB) wraz z partnerami: Polskim Ośrodkiem Lalkarskim Polunima, Białostockim Teatrem Lalek oraz Stowarzyszeniem Artystów Lalkarzy

Festiwal, który nie ma formuły konkursu, jest przeglądem najważniejszych osiągnięć artystycznych i naukowych, jakie zaszły w świecie teatru lalek i ożywionej formy w ostatnim czasie.

Główny program festiwalu tworzą pokazy etiud i spektakli studenckich. W sobotę wieczorem festiwal w nurcie studenckim otworzy spektakl "Nasze miasto" ATB. To polsko-ukraiński spektakl, w którym występują uczące się na białostockiej uczelni studentki z Charkowa. Spektakl inspirowany jest opowiadaniem Wasyla Stefanyka "Dziecięca przygoda", poematem Serhija Żadana "Skąd jesteś..." oraz ukraińskimi pieśniami ludowymi.

W sumie na festiwalu zaprezentuje się osiem szkół. Oprócz polskich szkół lalkarskich z Białegostoku i Wrocławia, także szkoły z Niemiec, Czech, Słowacji oraz Ukrainy - z Kijowa i Charkowa.

Natomiast w nurcie profesjonalnym zaplanowano 14 przedstawień, a będą się odbywać w Białostockim Teatrze Lalek.

W sobotę wieczorem nurt ten otworzy koncert "Jarmo" Michała Jarmoszuka oraz spektakl portugalskiego Teatro de Ferro "Olo - solo w solo" wyreżyserowany i zagrany przez Igora Gandra.

W ramach festiwalu odbędą się też liczne wydarzenia towarzyszące jak wykłady, seminaria teatralne, warsztaty, wystawy, improwizacje studenckie. Zaplanowano też paradę teatralną, która przejdzie ulicami miasta od siedziby Białostockiego Teatru Lalek do Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Jak mówiła na konferencji prasowej zapowiadającej festiwal prorektor filii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku (ATB) prof. Marta Rau, organizatorzy są "niesamowicie spragnieni" kontaktu z uczestnikami i widzami, bo - jak podkreśliła - dwa lata temu plany organizacji festiwalu pokrzyżowała pandemia i festiwal się nie odbył.

Sylwia Wieczeryńska
Kurier PAP
18 czerwca 2022

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...