Póki istnieją ludzie, będzie istniał teatr

Akademia ma teraz nową nazwę i nowego patrona - Stanisława Wyspiańskiego.

"Od dziś zaczyna pochód triumfalny /Akademia Sztuk Teatralnych! /Na wieść tę niech w posadach zadrży ziemia/ Teatralnych Sztuk Akademia" - śpiewał chór, słowami Rafała Dziwisza z nutami Stanisława Radwana, podczas wczorajszej inauguracji 72. roku akademickiego w krakowskiej uczelni, kształcącej ludzi teatru.

Akademia ma teraz nową nazwę i nowego patrona - Stanisława Wyspiańskiego.

Imię patrona dotychczasowego - Ludwika Solskiego, nosi teraz Wydział Aktorski, na który w tym roku zostało przyjętych 31 osób. Ponadto, osiem na Wydział Reżyserii Dramatu (aspirowało na nie 1108 osób), a także 25 - na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Wszyscy oni odebrali wczoraj indeksy podczas uroczystej immatrykulacji prowadzonej przez rektor, prof. Dorotę Segdę i swoich dziekanów.

W osobistym wystąpieniu pani rektor raz jeszcze powróciła do zapowiedzianej przed rokiem, gdy obejmowała urząd, zmiany nazwy, jak i obu patronów, którym wczoraj delegacja uczelni złożyła hołd, składając kwiaty na ich grobach w kościele na Skałce i prosząc o duchową oraz artystyczną opiekę.

Kwiaty otrzymali wczoraj też odchodzący na emeryturę wieloletni pedagodzy, Aleksander Fabisiak i Leszek Piskorz. Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń. Srebrne Krzyże Zasługi dostali Włodzimierz Szturc i Rudolf Zioło, Srebrne Medale Gloria Artis - Barbara Hanicka, Agnieszka Mandat (wczoraj nieobecne) oraz Jacek Romanowski, a Jan Peszek - za całokształt dorobku - Nagrodę Ministra Kultu ty i Dziedzictwa Narodowego.

I to ten wybitny aktor wygłosił wykład inauguracyjny, w którym skupił się na istocie aktorstwa, co zebrani, a szczególnie studenci przyjęli entuzjastycznym aplauzem.

W tej uczelni inauguracje zawsze są głośne i radosne. Bo też towarzyszy im poczucie, że przywołam puentę Jana Peszka, że "póki istnieją ludzie, będzie istnieć teatr".

Wacław Krupiński
Dziennik Polska
3 października 2017

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia