Polska Platforma Tańca

Polska Platforma Tańca

Polska Platforma Tańca to wydarzenie mające na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. Idea to zrodziła się w 2003 roku, wówczas w formule przeglądu „taniec.pl" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. Do pomysłu powrócono pięć lat później. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Art Stations Foundation zorganizowały trzy edycje Polskiej Platformy Tańca – w 2008, 2010 i 2012 roku. Od 2013 roku na mocy porozumienia z dotychczasowymi organizatorami głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Instytut Muzyki i Tańca.

Od tej pory Platforma wędruje po kraju i jest organizowana we współpracy z działającym lokalnie środowiskiem tańca. Do udziału zapraszamy wszystkich profesjonalnych twórców działających w obszarze tańca współczesnego oraz klasycznego. Platforma oparta jest na formule konkursowej, której rezultatem jest trzydniowy pokaz wybranych prac. W edycji 2017 wybór spektakli powierzony został pięcioosobowemu jury, w którym znajdują się przedstawiciele artystów, dziennikarzy, kuratorów i teoretyków tańca.

Finał kolejnej Polskiej Platformy Tańca odbędzie się w dniach 1-4 kwietnia 2017 r. w Bytomiu. Jest to miasto znane każdemu miłośnikowi tańca w Polsce, z uwagi na znaczącą działalność Jacka Łumińskiego i Śląskiego Teatru Tańca, kształtująca właśnie w Bytomiu jeden z najważniejszych ośrodków tańca w kraju. Głównym współorganizatorem Platformy w 2017 r. jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, a partnerami Bytomskie Centrum Kultury, PWST w Krakowie – Wydział Teatru Tańca w Bytomiu oraz Opera Śląska.

Już dziś zapraszamy wszystkich miłośników tańca i profesjonalistów zainteresowanych polską twórczością choreograficzną. Mamy nadzieję, że najbliższa edycja Platformy stanie się okazją do zacieśnienia współpracy zarówno wewnątrz samego środowiska tańca w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym.

Pokazy finałowe Polskiej Platformy Tańca staną się jak zawsze okazją do zaproszenia dyrektorów festiwali, ośrodków tańca, dziennikarzy i kuratorów tańca z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Wierzymy, że stanie się to przyczynkiem do zwiększenia obecności polskich twórców na międzynarodowej scenie choreograficznej.

(-)
Materiał organizatora
27 marca 2017

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia