Polska Platforma Tańca

Centrum Kultury w Lublinie

Finał Polskiej Platformy Tańca odbędzie się w dniach 7-9 listopada w Centrum Kultury.

Polska Platforma Tańca jest przeglądem konkursowym najciekawszych spektakli tańca zrealizowanych przez polskich artystów w ciągu ostatnich dwóch lat. Pierwszą tego typu imprezą w Polsce był przegląd "taniec.pl", który odbył się w roku 2003 w Warszawie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. Do pomysłu powrócono pięć lat później. Dotychczasowe trzy edycje Platformy w 2008, 2010 i 2012 roku odbyły się w Poznaniu dzięki współpracy Centrum Kultury Zamek oraz Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Od 2013 roku na mocy porozumienia z dotychczasowymi organizatorami projektem kieruje Instytut Muzyki i Tańca. Platforma będzie gościć co dwa lata w różnych miastach - istotnych punktach na mapie kulturalnej kraju.

Tegoroczna edycja realizowana jest wspólnie z Centrum Kultury w Lublinie.

Wyboru spektakli prezentowanych podczas Platformy 2014 dokonała dziewięcioosobowa Komisja Artystyczna. Podróżując po całym kraju przez półtora roku, jurorzy obejrzeli prezentacje niemal stu zgłoszonych do konkursu spektakli, spośród których wybrali 13 przedstawień. Są wśród nich prace zarówno uznanych twórców, będących już legendą polskiej sceny tańca, jak i młodych, dopiero wkraczających na nią artystów.Przy wyborze prac do prezentacji podczas PPT 2014 brano pod uwagę przede wszystkim wyjątkowość zgłaszanych propozycji w międzynarodowym kontekście. Każde z przedstawień prezentuje odmienne podejście zarówno do samej estetyki tańca, jak i do relacji z widzem, teatralności, choreografii i pracy z ciałem.

Spektaklom towarzyszą prezentacje osiągnięć sceny tańca w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (cykl "Mapa tańca") oraz spotkania z twórcami rekomendowanymi przez Komisję Artystyczną w ramach cyklu "Wizytówka artysty". Częścią Platformy są także targi "Open Platform" służące nawiązywaniu współpracy krajowej i międzynarodowej między artystami oraz instytucjami wspierającymi taniec współczesny.

Pokazy finałowe Polskiej Platformy Tańca jak zawsze zgromadzą dyrektorów festiwali, ośrodków tańca, dziennikarzy i kuratorów tańca z Polski, Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Wierzymy, że przyczyni się to do zbudowania trwałej obecności polskich twórców tańca współczesnego na krajowej i międzynarodowej mapie kulturalnej.

(-)
Materiał Organizatora
3 listopada 2014

Książka tygodnia

Trailer tygodnia