Polski ład daje po kieszeni muzeom i teatrom

Gliński o nowym ładzie w teatrach i muzeach: Jest "ulga gazowa"

Łukasz Porycki, wicemarszałek lubuski, zadeklarował, że zwróci się do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o ujęcie lubuskich teatrów, bibliotek, muzeów i filharmonii w pakiecie antyinflacyjnym. Na odpowiedź od ministra kultury nie trzeba było długo czekać. Przyszła do "Gazety Wyborczej". Pisze Maja Sałwacka w Gazecie Wyborczej - Zielona Góra.


Kilka dni temu alarmowaliśmy, że „Polski ład" dotyka także instytucji kultury. „Rachunki mogą zwalić z nóg" – tłumaczyli dyrektorzy kulturalnych placówek. O tym, że „Polski ład" uderza finansowo w instytucje kultury prowadzone przez samorządy, mówił Łukasz Porycki, wicemarszałek Lubuskiego, na konferencji prasowej, którą zorganizowano w gorzowskim Spichlerzu, filii Muzeum Lubuskiego. Poryckiemu podlega dziewięć placówek – muzea, biblioteki, teatry, filharmonie. Rachunki za utrzymanie budynków wzrosły, bo rząd wprowadził drastyczne podwyżki cen prądu i gazu. Porycki zadeklarował, że zwróci się do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o ujęcie lubuskich teatrów, bibliotek, muzeów i filharmonii w pakiecie antyinflacyjnym. Na odpowiedź od ministra kultury nie trzeba było długo czekać. Przyszła do „Gazety Wyborczej".

"Polski ład" daje po kieszeni muzeom i teatrom, będą interweniować u Glińskiego

Ministerstwo zapewnia, że „ulga gazowa" w ramach tarczy antyinflacyjnej obejmie m.in. instytucje kultury, szkoły muzyczne i organizacje pozarządowe, o czym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

„Szkoły i uczelnie artystyczne, podmioty prowadzące działalność kulturalną, w tym m.in. muzea, teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz archiwa, a także organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego zostaną objęte tzw. ulgą gazową. Przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu uwzględnia zgłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego podmioty prowadzące działalność artystyczną i kulturalną oraz działalność z zakresu pożytku publicznego" – odpisuje „Wyborczej" biuro prasowe ministra.

Kto może się starać o ulgę? Ministerstwo jasno to określa:

podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Punkt ten obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, m.in. teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz muzea. Możliwość objęcia ulgą będzie dotyczyć nie tylko instytucji kultury, ale też podmiotów działających w sferze kultury w innych formach organizacyjnych;

podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;

podmioty systemu oświaty, w tym szkoły artystyczne oraz placówki systemu oświaty, np. ogniska artystyczne;

uczelnie, w tym również uczelnie artystyczne;

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne (art. 3 ust. 3 ustawy).

„W celu uzyskania »ulgi gazowej« konieczne będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu za uprawniony do ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą" – tłumaczy biuro prasowe ministra Glińskiego.

fb tw
Tytuł oryginalny
Gliński o nowym ładzie w teatrach i muzeach: Jest "ulga gazowa"

Źródło:
Gazeta Wyborcza - Zielona Góra online

Link do źródła

Wszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1998 roku są dostępne w internetowym Archiwum Gazety Wyborczej - największej bazie tekstów w języku polskim w sieci. Skorzystaj z prenumeraty Gazety Wyborczej.

Autor:
Maja Sałwacka

Maja Sałwacka
Gazeta Wyboprcza Zielona Góra
15 stycznia 2022

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...