Pomóżmy Witkacemu!

Witkacy! nr 4 (1/2018) - pismo artystyczno-naukowe

W imieniu Instytutu Witkacego i witkacologów bardzo proszę o udostępnienie informacji o naszej zbiórce na pokrycie kosztów druku 4. numeru naszego półrocznika "Witkacy!", dedykowanego w całości prof. Januszowi Deglerowi, z okazji jego 80. urodzin.
Niestety MKiDN nie przyznało nam dotacji, zabrakło nam ledwie 3,5 pkt. Od początku istnienia pisma redakcja pracuje społecznie, a jedynym wsparciem instytucji publicznej był zakup sporej części nakładu poprzedniego numeru przez Teatr Nowy w Łodzi.

Zostały 4 dni i ponad 5000 zł do zebrania, żeby przesłane już pieniądze od darczyńców, nie zostały odesłane. Zasada na tym portalu jest prosta – albo 100% co najmniej, albo nic. Prosimy o pomoc w dotarciu do fanów teatru Witkacego!

O projekcie

Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności leżący spokojnie na łące. Ale dotąd nie ma armaty i nie ma mnie kto wystrzelić. A tego sam nie potrafię — muszę mieć ludzi.
S.I. Witkiewicz, Matka, Akt I

Cel i zakres projektu

Kontynuacja wydawania półrocznika artystyczno-naukowego "Witkacy!", pierwszego pisma naukowo-artystycznego poświęconego twórczości i osobie Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) - artysty totalnego – dramaturga, pisarza, malarza, fotografa, teoretyka sztuki, filozofa, który nadal frapuje i inspiruje. Według prof. Daniela Geroulda - "Stanisław Ignacy Witkiewicz stanowił najbardziej niezwykłą i najwszechstronniejszą osobowość artystyczną w Polsce pierwszej połowy XX wieku". Uważamy, że mimo, że mają miejsce kolejne inscenizacje dramatów, publikowane są tłumaczenia i organizowane wystawy, to utrzymanie Witkacego w krajowym i światowym obiegu kultury wymaga stałych długoterminowych i systematycznych działań.

Wydawcą pisma jest fundacja Instytut Witkacego (IW), który z własnych środków i dzięki społecznemu wkładowi pracy zespołu redakcyjnego opublikował trzy świetnie przyjęte przez czytelników numery z lat 2016-2017. Wydanie kolejnego numeru (224 strony w nakładzie 500 egz.), który jest już gotowy do druku, wymaga jednak obecnie wsparcia finansowego, o które zwracamy się do Państwa za pośrednictwem sprawdzonej platformy Polak Potrafi.

Pismo ma różnorodną tematykę. Publikowane są zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym, jak również eseje inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego, a także oryginalne teksty literackie i reprodukcje prac plastycznych. W trzech pierwszych numerach pisma obok tekstów stricte naukowych (np. O Witkiewiczowskim programie ontologizacji matematyki), zawarto teksty biograficzne (np. Wokół grobów Witkacego), krytyczne o teatrze, literaturze i sztuce (np. Morfologia dramatu groteskowego na przykładzie "Gyubala Wahazara" i "Matki"), historyczne (np. Szynel i furażka. O datowaniu "Portretu wielokrotnego w lustrach"), sprawozdania z wystaw i konferencji, wywiady z tłumaczami i osobami inspirującymi się twórczością Witkacego (np. rozmowa z Jerzym Stuhrem na temat przygotowywanej przez niego inscenizacji Szewców). Różnorodność obszarów aktywności twórczej patrona bezpośrednio przekłada się na interdyscyplinarność tematyki pisma. Różnorodność obszarów aktywności twórczej patrona przekłada się na interdyscyplinarność tematyki pisma. Dzięki łączeniu różnorodnych i oryginalnych treści, i wielości ich charakteru, od naukowych przez biograficzne po popularne, pismo jest atrakcyjne zarówno dla witkacologów, jak i dla miłośników twórczości Witkacego, a także dla szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych sztuką i literaturą, w tym uczniów i studentów. Przykładowe teksty ilustrujące tematykę i charakter pisma są dostępne na stronie IW (Witkacy! nr 1, Witkacy! nr 2 i Witkacy! nr 3).

Od 1924 r. Witkacy próbował założyć własne pismo, jak wiemy, bez powodzenia. Jego projekty i starania stanowią dla nas ważny punkt odniesienia, ponieważ w symbolicznym sensie czujemy się kontynuatorami tego zamysłu. Mówi o tym i pisze w (http://witkacy.eu/wp/poszukuje-czlowieka-wzglednie-konsorcjum-z-grubymi-pieniedzmi-witkacego-perypetie-prasowe/) edytor Dzieł Zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza, fundator IW i członek Rady Programowej pisma prof. Janusz Degler.

Co znajdziecie w Witkacym! nr 4?

Wśród naszych autorów są m.in.:
Dalibor Blažina, Tomasz Bocheński, Izabela Curyłło-Klag, Krzysztof Dubiński, Elżbieta Grzyb, Andrzej Klimowski, Jarosław Komorowski, Krzysztof Miklaszewski, Stefan Okołowicz, Przemysław Pawlak, Tomasz Pawlak, Małgorzata Sady, Ewa Satalecka, Lech Sokół, Wojciech Sztaba, Marek Średniawa, Beata Zgodzińska.

https://polakpotrafi.pl/projekt/witkacy-nr-4

Przemysław Pawlak
Witkacy!
25 czerwca 2018
Portrety
Janusz Degler

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia