Ponowny sukces spektaklu z Wałbrzycha

"Le Filo Fable" - reż. Joanna Gerigk - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu otrzymał wyróżnienie Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci
i Młodzieży ASSITEJ za wysoki poziom artystyczny przedstawień dla dzieci i młodzieży, zwane ATESTEM – Świadectwem Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za 2012 rok. Nagrodzony został spektakl „Le Filo Fable" w reż. Joanny Gerigk.

„Le Filo Fable" to opowieść o teatrze zamienionym w pracownię rzeźbiarską, w której na naszych oczach ożywają rzeźby, tworzone przez aktorów. Spotkamy tu: dwoje młodych rzeźbiarzy – powściągliwą kobietę i mężczyznę o wybujałej wyobraźni, elektryka Czesława Cygę, którego pasją jest pisanie bajek, spragnionego wiedzy i życiowych mądrości Hipopotama oraz Księżyc, Jeziorko, Myszkę i Ptaka, którzy kłócą się, kto z nich jest największy.

Interaktywny spektakl, podczas którego aktorzy inscenizują „tu i teraz” sekwencje bajkowe z różnych stron świata, łączy walory artystyczne z edukacyjnymi. Uczy dzieci rozmawiać, zadawać pytania i próbować na nie odpowiedzieć. Uzmysławia, jak ważne jest to, kim jesteśmy, a nie, jak wyglądamy. Poucza, że dzieci, także te najmniejsze, mogą mieć własne zdanie, własne myślenie i w ten sposób pozytywnie wpływać na poczucie własnej wartości oraz kontakt ze światem.

Atesty przyznaje co roku Kapituła Atestów przy Stowarzyszeniu, złożona z wybitnych krytyków, członków Zarządu PO ASSITEJ i laureatów Nagrody im. Dormana.

Ponadto spektakl „Le Filo Fable" zostanie dwukrotnie zaprezentowany 8 października podczas 17. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK 2013" w Warszawie.

 

Marlena Jasińska-Denst
Materiał Teatru
25 września 2013

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia