Powstaje Instytut Sztuk Performatywnych

miejsce równouprawnionego tworzenia

KOMUNA// WARSZAWA zaprasza 23 marca (sobota) na specjalny program towarzyszący powstaniu Powstaje Instytutu Sztuk Performatywnych -pierwszej niepublicznej instytucji, której nadrzędnym zadaniem będzie wypełnienie luki w warszawskiej scenie kulturalnej poprzez integrację środowiska twórców, jak i produkcję nowych wydarzeń z pogranicza sztuk wizualnych, teatru, muzyki, performance art.

W sobotnim programie:

Chór Artystów (wideoopera) z udziałem artystów biorących udział w cyklu RE// MIX, m.in. Marcinem Cecko, Łukaszem Chotkowskim, Pawłem Demirskim, Jackiem Poniedziałkiem, Krzysztofem Skoniecznym, Moniką Strzępką, Weroniką Szczawińską, Wojtkiem Ziemilskim.

Wystąpienie Michała Merczyńskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego, eksperta Unii Europejskiej w zakresie kultury, wieloletniego dyrektora instytucji takich jak: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta, Teatr Rozmaitości w Warszawie, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wideorozmowa z niemieckim dramaturgiem i reżyserem Matthiasem Lilienthalem, wieloletnim animatorem życia teatralnego Berlina, dramaturgiem teatru Volksbühne za początków dyrekcji Franka Castorfa, kuratorem festiwalu Theater der Welt, a od 2003 do 2012 roku dyrektorem artystycznym Hebbel am Ufer (HAU).

KOMUNA// WARSZAWA: Muzyka jest lepsza

Muzyczny performance KOMUNY// WARSZAWA -podsumowanie ostatnich doświadczeń teatralnych KOMUNY, w których muzyka stawała się coraz ważniejszym albo dominującym środkiem wyrazu.

Filozoficzno-egzystencjalny esej na gramofony, instrumenty strunowe i głosy.

Tańce

DJ Wyrodna (100% winylowych płyt: nowa fala, jak i popowa alternatywa)

Wieczór można rozpocząć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oglądając RE// MIX wyprodukowany przez KOMUNĘ// WARSZAWA oraz Instytut Muzyki i Tańca w 2012 r: Ramona Nagabczyńska: RE// MIX

Akumulacja Trisha Brown (23.03, sob., godz. 19:00).

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca odbędzie się premiera spektaklu KOMUNY// WARSZAWA "Atatürk albo dlaczego pojechałem do Istambułu".

Instytut Sztuk Performatywnych wypełni lukę w warszawskiej scenie kulturalnej: stworzy miejsce współpracy twórców z różnych tradycji teatralnego i nieteatralnego świata, będzie prezentować spektakle i akcje odważne myślowo i podejmujące ryzyko artystyczne, będzie przestrzenią dla eksperymentów poszukujących nowatorskich form i środków ekspresji, będzie spotkaniem i (artystyczną) rozmową z najbardziej wymagającą i poszukującą odpowiedzi na trudne pytania współczesności publicznością.

Granice zacierają się. Taniec już dawno wyzwolił się z ograniczenia baletu. Teatr sięga po środki sztuk wizualnych. Artyści poprzez performance art zamieniają galerię w teatr. Muzyka przestała być tylko ilustracją lub odtworzeniem. A wszystkie te sztuki szukają nowych rejonów ekspresji w przestrzeni publicznej, w społecznej i politycznej aktywności.

W 2013 r. w Warszawie, pomimo działania ponad 40 teatrów, nie funkcjonuje żadna instytucja (czy to prywatna, państwowa, czy 3-sektorowa), która stymulowałaby rozwój nowego języka teatralnego. Nadal istnieje wyraźny podział na galerię, teatr i filharmonię -mimo wieloletniej, naturalnej i ożywczej, wzajemnej inspiracji artystów z różnych dziedzin sztuki.

Ten stan rzeczy - zacierania granic i nieustannego przedefiniowywania gatunków - powinien mieć odzwierciedlenie w krajobrazie instytucjonalnym. Dlatego KOMUNA// WARSZAWA ogłasza powstanie Instytutu Sztuk Performatywnych - miejsca równoprawnego tworzenia i prezentacji wystąpień łączących teatr, taniec, performance art, muzykę i sztuki wizualne -deklaruje Grzegorz Laszuk, szef KOMUNY//WARSZAWA.

Instytut Sztuk Performatywnych będzie niepubliczną instytucją kultury nowego typu, platformą integrującą środowisko, producentem nowych spektakli i wydarzeń, organizatorem festiwali i jednorazowych pokazów, a przede wszystkim miejscem, gdzie widzowie zawsze będą mogli zobaczyć coś nieoczekiwanego i zaskakującego.

Formalnym organizatorem i inicjatorem Instytut Sztuk Performatywnych jest teatr KOMUNA//WARSZAWA, który w ciągu ostatnich 3 lat, oprócz własnych spektakli i akcji, wyprodukował ponad 30 premierowych wydarzeń artystów z różnych dziedzin sztuki, m.in. takich jak Akademia Ruchu, Leszek Bzdyl, Krzysztof Garbaczewski i Marcin Cecko, Marcin Liber, Mikołaj Mikołajczyk, Paweł Passini, Krzysztof Skonieczny, Monika Strzępka i Paweł Demirski, Weronika Szczawińska, Wojtek Ziemilski.

(-)
Materiał Organizatora
21 marca 2013

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia