Powstanie strona internetowa o Jerzym Grotowskim i Teatrze Laboratorium

Grotowski.net

Grotowski.net - internetowe kompendium wiedzy poświęcone Jerzemu Grotowskiemu i Teatrowi Laboratorium - zostanie uruchomiony 27 marca. . Dynamiczny, współtworzony przez internautów wortal otwiera nową przestrzeń kultury teatralnej

Grotowski.net skierowany jest do teatrologów, badaczy oraz do wszystkich zainteresowanych teatrem i sztukami widowiskowymi. Wortal stanowi konstelację powiązanych ze sobą działów: Encyklopedia.Grotowski, Mediateka, Narzędziownia i naukowe pismo "Performer". 

Encyklopedia.Grotowski to internetowe kompendium wiedzy na temat biografii i dorobku artystycznego Jerzego Grotowskiego, jego współpracowników, poprzedników i kontynuatorów, poświęcone tradycjom, do których się odwoływał i różnorodnym kontekstom jego pracy. Nieustannie rozszerzana, wzbogacana i poprawiana (także dzięki współpracy Czytelników), docelowo ma się stać przewodnikiem po twórczości Jerzego Grotowskiego.

Mediateka udostępnia zdjęcia, pliki audio i wideo oraz teksty odnoszące się do działalności Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, a także materiały poszerzające temat o różnorakie konteksty. Pochodzą one głównie z Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego i mają na celu ułatwienie dostępu do najważniejszych źródeł i dokumentów.

Narzędziownia gromadzi materiały (bibliografie, kalendaria, katalogi i spisy) niezbędne do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, ułatwiając tym samym pracę w Archiwum i Czytelni Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

"Performer" to naukowe pismo internetowe, w którym prócz materiałów źródłowych i opracowań dotyczących Grotowskiego i jego współpracowników, publikowane będą teksty na temat teatru i innych odmian widowisk i przedstawień kulturowych. "Performer" nie jest pismem przeznaczonym jedynie do czytania. Na jego stronach opublikowane zostaną nagrania audio i wideo.

W pierwszym numerze pt. Po Roku Grotowskiego znajdą się teksty autorstwa m.in. Eugenia Barby, Ludwika Flaszena, Małgorzaty Dziewulskiej, Leszka Kolankiewicza, Marco de Marinisa.

Pomysłodawcą wortalu grotowski.net i pisma "Performer" jest prof. Dariusz Kosiński. Zespół redakcyjny pisma tworzą: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz i Wanda Świątkowska.

(-)
Materiały Teatru
25 marca 2011
Portrety
Jerzy Grotowski

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...