Pozyskiwanie funduszy na warsztatach

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

9 października w Instytucie Teatralnym Julia Rowntree przeprowadzi warsztat "Kreatywna współpraca z partnerami" dotyczący m.in. pozyskiwania funduszy jako elementu procesu kreatywnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października.

Julia Rowntree to założycielka i współzarządzająca organizacji artystycznej Clayground Collective, była dyrektor do spraw rozwoju LIFT - Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Londynie, autorka wydanej przez Routledge ksiażki "Changing The Performance - A Companion Guide to Arts, Business and Civic Engagement", której polskie tłumaczenie przygotowuje obecnie Instytut Teatralny.

Rowntree twierdzi, że pieniądze są ważne, ale idee i wartości są jeszcze ważniejsze W warsztacie "Kreatywna współpraca z partnerami" przedstawi zagadnienie pozyskiwania funduszy i zaangażowania międzysektorowego jako elementów procesu kreatywnego. Opowie o tym, jak w ciągu dwudziestu lat wraz ze współpracownikami poszukiwała sponsorów biznesowych i generowała wsparcie ze strony instytucji obywatelskich dla Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Londynie (LIFT 1986-2006). Według Rowntree ówczesne zasady działania wciąż nie tracą na ważności.

Warsztat opierający się na doświadczeniach badaczki i aktywistki poruszy trzy rodzaje wsparcia:

1) wsparcie biznesu poprzez sponsorowanie na zasadach komercyjnych;

2) program współpracy adresowany do świata biznesu i społeczności obywatelskich;

3) indywidualne programy.

Podczas warsztatu prowadząca wyjaśni także, jak budować procesy pozyskiwania funduszy w harmonii z wartościami artystycznymi w szerszym kontekście społecznym, kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym. Julia nie wskaże konkretnych źródeł finansowania, będzie jednak zachęcać uczestników do zmiany sposobu myślenia o tym, co ma się do zaoferowania światu. W świetle coraz większych trudności z pozyskiwaniem funduszy na sztukę, w czasach głębokich zmian gospodarczych i społecznych, trzeba mieć wiele odwagi, by o nie powalczyć.

Warsztat, który prowadzony będzie w języku angielskim, skierowany jest do osób reprezentujących organizacje artystyczne różnych szczebli. Udział w nim jest bezpłatny. Odbędzie się on między 10:00 a 16:00 (z przerwą na lunch) w siedzibie IT. Wieczorem zaś, o godzinie 18:00, odbędzie się otwarta dla publiczności debata pt. Partner czy płatnik O instytucjach kultury, sponsorach i partnerstwie. Rozmowę, w której weźmie udział również Julia Rowntree, poprowadzą Anna Galas-Kosil i Paweł Płoski.

Zgłoszenia swojego udziału w warsztacie można przesyłać do 1 października na adres: anna.galas@instytut-teatralny.pl.

**

PRZEBIEG WARSZTATU:

Na początku spróbujemy stworzyć język fundraisingu i określimy motywacje zapewniania wsparcia. Przyjrzymy się temu, jak od zera budować kampanie pozyskiwania sponsorów komercyjnych, jak zmiany polityczne i gospodarcze wpływają na zbieranie funduszy. Opiszemy szereg indywidualnych modeli, a ich podstawowe zasady zostaną omówione szczegółowo.

W kolejnej części uczestnicy w 3- lub 4-osobowych grupach przygotują prezentację w oparciu o jedną z opisanych form wsparcia, przedstawiając ją w jasny i atrakcyjny sposób pozostałym. Ci zadecydują, czy zasługuje ona na dofinansowanie.

(-)
Materiał nadesłany
16 września 2015

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...