Prawdziwa twarz Witkacego

"Listy do żony" - aut. Janusz Degler - Wydawnictwo PIW

Co napisał Witkacy do żony przed wyjazdem w ostatnią w życiu podróż? Jak wyglądała korespondencja między Witkiewiczami w najtrudniejszym dla artysty okresie? O tym wszystkim opowie prof. Janusz Degler podczas czwartkowego spotkania w Instytucie Grotowskiego, poświęconego ostatniemu tomowi „Listów do żony (1936–1939)" Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Pomimo tego, że małżeństwo Stanisława Ignacego Witkiewicza z Jadwigą przechodziło różne momenty, pozostała ona do końca życia jego muzą, przyjaciółką i powierniczką. Już dwa lata po ślubie Witkiewiczowie wybrali życie w separacji od siebie, w dalszym ciągu utrzymując jednak intensywny kontakt. Witkacy pisał do żony bardzo często, czasem nawet codziennie, a ona zachowywała rękopisy i do końca swoich dni troszczyła się o spuściznę po nim. Korespondencja Witkacego do żony to bardzo ważne źródło historyczne, którego publikacji oczekiwano przez ponad 30 lat. Całość korespondencji między Witkiewiczami została ujęta w cztery tomy zawierające niemal 1300 listów z lat 1923–1939. Nie są to bynajmniej listy miłosne, ale dokumentacja bardzo intymnej i niezwykle szczerej relacji bliskich sobie ludzi. Rzuca ona nieco inne światło na Witkacego postrzeganego do tej pory jako ekscentryczny szaleniec. Z listów bije energia, widoczna w sposobie pisania i kształtu liter kreślonych fioletowym atramentem.

Czwarty, ostatni tom korespondencji Witkacego z żoną zawiera ponad 300 listów, widokówek i kart pocztowych, pochodzących z ostatnich czterech lat życia artysty. Nie był to łatwy czas dla niego – poza kłopotami zdrowotnymi, Witkiewicz borykał się z trudnościami wydawniczymi, podatkowymi i nadszarpniętymi relacjami międzyludzkimi. Pisał do Jadwigi o wszystkim, zwierzał się nawet z romansu z młodą narzeczoną lokalnego fryzjera. A ona wspierała go i zawsze starała się pomóc. 24 sierpnia 1939 roku Witkacy wysłał do niej kartkę z Zakopanego, po czym ruszył w ostatnią w życiu podróż. Wszystkie listy znajdujące się w bogato ilustrowanym tomie zostały porównane z oryginałami, które znajdują się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, a także opatrzone szczegółowymi przypisami.

W czwartek (17 stycznia) o godz. 18.00 w Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego (Rynek-Ratusz 27) odbędzie się spotkanie poświęcone czwartemu tomowi „Listów do żony (1936–1939)" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Weźmie w nim udział profesor Janusz Degler – najwybitniejszy polski witkacolog, redaktor tomu, literaturoznawca i teatrolog. Podczas spotkania Jolanta Góralczyk przeczyta fragmenty wspomnień Jadwigi Witkiewiczowej, a Jacek Bunsch listy Witkacego. Będzie można również nabyć książkę. Wstęp wolny.
Więcej informacji na www.grotowski-institute.art.pl.

 

Monika Łuczkowska
Materiały Instytutu Grotowskiego
14 stycznia 2013

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...