Program

Konferencja „Mulitzmysłowe narzędzia w tworzeniu narracji kulturowych" - Teatr Ludowy

Program konferencji:

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10 Inauguracja konferencji

Część I
11:10 – 11:40 Wielokanałowa projekcja dźwięku w teatrze - symulacja czy kreacja przestrzeni akustycznej? – dr Karol Nepelski (Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie)
11:40 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 12:30  Odzyskiwania ciała. Ruch w projektach multisensorycznych – Katarzyna Peplińska (Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu)
12:30 – 13:00  Umiejętne opowiadanie. Techniki tworzenia narracji w pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. – Michał Pabian (Teatr Nowy w Poznaniu)

13:00 – 13:40 przerwa obiadowa
Część II
13:40 – 15:40 Zmysłowa wiedza i antropologia eksperymentalna – prof. UAM, dra Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
15:40 – 15:50 przerwa
15:50 – 16:20 Ciało jako oś świata. Poznawanie intuicyjne i zgoda na zmiany. – Anna Cirocka 16:20 – 16:50 „Touchtour" – wielozmysłowe poznawanie świata – Kamila Albin ((Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego)
16:50 – 17:20 Czego performatyk może się nauczyć od osób niewidomych i słabowidzących. Notatki z warsztatów – Mateusz Chaberski (Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Prelegenci:

Karol Nepelski - kompozytor. W latach 2001-2002 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, po czym porzucił studia techniczne i od 2002 zaczął się uczyć kompozycji na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Marka Stachowskiego. Tytuł magistra z wyróżnieniem uzyskał w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bujarskiego, a tytuł doktora w klasie prof. dr hc. Krzysztofa Pendereckiego; obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie; w 2005 roku studiował w Staatliche Musikhochschule Stuttgart; otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz "Stypendium dla wybitnych młodych naukowców" przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, a od roku 2006 także z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W 2008 roku zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Marka Stachowskiego za kompozycję "Feu Eternel" na orkiestrę symfoniczną oraz przebywał w Bourges (Francja) jako kompozytor–rezydent. W 2009 roku realizował kompozycję komputerową (performance) w studiu NOTAM w Oslo. W 2012 roku był zaproszony na warsztaty Composers Collider przez zespół musikFabrik, a 2017 był kompozytorem-rezydentem London Philharmonic Orchestra. Jako pedagog prowadził wykłady m. in. w Rotterdamie, Kijowie i Budapeszcie. Jest autorem muzyki instrumentalnej, scenicznej (opera i dramat), muzyki do filmu. Zajmuje się także muzyką elektroakustyczną, twórczością audio-video, a także performansem.

Katarzyna Peplinska-Pietrzak - pedagożka teatru, inicjatorka performansów, koordynatorka projektów. Pracuje w Teatrze im. Wilama Horzycy, gdzie zajmuje się m.in. edukacją teatralną i dostępnością teatru dla widzów z niepełnosprawnością wzroku. Uczestniczka II roku kursu choreografii eksperymentalnej.

Michał Pabian – dramaturg, twórca adaptacji teatralnych, językoznawca. Na stałe związany z Teatrem Nowym w Poznaniu . Interesuje się kolażem literackim i strategiami „mówienia" w dramatycznych formach scenicznych. Współpracował z Marcinem Liberem, Cezim Studniakiem, Wojtkiem Klemmem, Natalią Korczakowską, Małgorzatą Warsicką, Piotrem Kruszczyńskim. W 2019 otrzymał nagrodę za najlepszą adaptację „Beniowskiego" Juliusza Słowackiego w finale konkursu Klasyka Żywa. Oddany czytelnik i recenzent literacki, mieszka na warszawskiej Pradze z tysiącami swoich książek w nieswoim mieszkaniu.

Agata Stanisz - profesorka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, reprezentantka nieistniejącej od 2019 roku w Polsce dyscypliny – etnologii i antropologii społecznej. Field recordistka, badaczka dróg ekspresowych i autostrad, autorka dźwiękowych projektów internetowych takich jak Transportodrone, Miasto Dźwięków czy Antropofon. Prowadzi warsztaty w nurcie antropologii dźwięków. Propagatorka otwartej kultury i uwalniania wiedzy naukowej.

Anna Cirocka - historyk sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się sztuką renesansu włoskiego, dziejami religii przedchrześcijańskiej Europy, symboliką oraz antyczną i renesansową teorią sztuki. Prowadzi bloga annacirocka.blogspot.com. Autorka audiodeskrypcji dzieł sztuki dla osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzi warsztaty artystyczne opierające się na pozawzrokowym odczuwaniu sztuki. Prowadzi szkolenia dla wolontariuszy i oprowadza osoby niewidome po wystawach sztuki i historycznych miejscach w Gdańsku i Florencji. Współpracuje z fundacjami AUDIODESKRYPCJA, NIEZŁA SZTUKA, STARE DE FACTO, WSPÓLNOTA GDAŃSKA oraz współczesnymi artystami jako autorka katalogów ich wystaw. Publikuję dla magazynów GAZZETTA ITALIA i LENTE. Obserwuje współczesny rynek sztuki i kolekcjonuję współczesną sztukę – malarstwo i ceramikę.

Kamila Albin - doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności, realizowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła m.in. w projekcie „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności", „Open Art - sztuka współczesna dla wszystkich", „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku", „AudioMovie – Kino dla Wszystkich". Poza pracą naukową konsultuje audiodeskrypcje dla Fundacji „Siódmy zmysł" i prowadzi szkolenia w zakresie świadomości niepełnosprawności, udostępniania kultury osobom niewidomym, obsługi klienta z dysfunkcją wzroku.

Mateusz Chaberski - doktorant w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują badania nad performatywnością, teorię asamblaży, badania nad afektami i studia nad antropocenem. Zastępca Dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor inicjujący. W 2015 roku opublikował książkę „Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific" (Kraków: Księgarnia Akademicka). W 2019 roku opublikował książkę „Asamblaże, asamblaże. Doświadczenie w zamglonym antropocenie" (Kraków: Księgarnia Akademicka).
Konferencja jest częścią projektu „Przewodnicy zmysłów", realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna", z Funduszu Promocji Kultury, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa.

2 grudnia 2019, godz.: 10:30 – 17:30, Miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, ul. Lipowa 4

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza:
https://docs.google.com/forms/d/1na3PKIh0AN9qp6aodF0YsdmNneFth7v70_fFrvrdJgE/edit

Beata Strama
Materiał organizatora
23 listopada 2019

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...