Projekcje spektakli

Gra z Kantorem – „Desterrados – Ur Ex Des Machine”

Na chęć wejścia w dialog z dorobkiem Tadeusza Kantora powoływało się bardzo wielu wybitnych artystów, zarówno z obszaru sztuk wizualnych i filmu, jak tańca i, przede wszystkim, teatru. Zapraszamy na cykl spotkań „Gra z Kantorem" poświęcony prezentacji dorobku wybitnych zagranicznych reżyserów, którzy przyznają się do inspiracji krakowskim artystą.

Prof. Michał Kobiałka - jest dziekanem i profesorem teatrologii w Department of Theatre Arts & Dance na Uniwersytecie w Minnesocie w USA. Jego artykuły, eseje, i recenzje na temat teatru średniowiecza, teatru XVIII wieku, współczesnego teatru europejskiego, a także historiografii i teatru były publikowane w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu, Rumunii, Hiszpanii, Niemczech, Danii, Brazylii, a także w Polsce. Od 1985 roku tłumaczy teksty teoretyczne i pisze o praktyce teatralnej Tadeusza Kantora. Jest autorem dwóch książek o teatrze Tadeusza Kantora, „A Journey Th rough Other Spaces: Essays and Manifestos, 1944–1990" (1993); książka była tłumaczona język rumuński (2010); i „Further on, Nothing: Tadeusz Kantor's Theatre" (2009); a także książki o teatrze i dramacie wczesnego średniowiecza, „This Is My Body: Representational Practices in the Early Middle Ages" (1999), za którą otrzymał nagrodę przyznawaną corocznie przez stowarzyszenie ATHE (Association for Theatre in Higher Education)  za wybitne publikacje w nauczaniu o teatrze. Pod jego redakcją ukazał się "Of Borders and Thresholds: Theatre History, Practice, and Theory" (1999); a także (wspólnie z Barbarą Hanawalt) "Medieval Practices of Space" (2000).

Projekt „Staging Difficult Pasts": https://stagingdifficultpasts.org/
Michał Kobiałka w rozmowie z Dariuszem Kosińskim: https://www.tygodnikpowszechny.pl/nie-deformowac-162987

Anna Róża Burzyńska - Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność, a także związki między teatrem i muzyką. Zajmuje się również krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną „Didaskalia". W latach 2004–2010 była recenzentką „Tygodnika Powszechnego". Opublikowała książki: Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej (Kraków 2005), The Classics and the Troublemakers. Theatre directors from Poland (Warszawa 2008), Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka (Kraków 2011) i Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka (Kraków 2012). Redaktorka nowej edycji dramatów Grochowiaka Lęki poranne. Dramaty(Warszawa 2012). Jest także autorką licznych artykułów i recenzji w czasopismach polskich (m.in. „Dialog", „Teatr", „Notatnik Teatralny", „Wielogłos", „Tekstualia", „Konteksty", „Ruch Muzyczny", „Kwartalnik Filmowy", „Res Publica Nowa") i zagranicznych (m. in. „Theater", „Theater der Zeit", „Scènes", „ТЕАТР"). Jako kuratorka współpracowała z krakowskim Instytutem Goethego i Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, a jako dramaturg – ze Stefanem Kaegim i Larsem Janem. Współpracuje również regularnie z Instytutem Teatralnym, Instytutem Adama Mickiewicza oraz Instytutem Grotowskiego. Tłumaczy z języka niemieckiego i angielskiego.

Jakub Wydrzyński
Materiał organizatora
29 maja 2021
Portrety
Tadeusz Kantor

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia

11. Międzynarodowy Fes...
Wiesław Czołpiński
To będzie twórcze spotkanie młodych l...