Projekt "5 zmysłów. eMOTION" wkrótce

Jesień spędzimy w teatrze

W dniach 15 września - 22 listopada odbędzie się największe w Polsce wydarzenie kulturalno-edukacyjne adresowane do osób niepełnosprawnych "5 zmysłów. eMOTION". W tym roku projekt podporządkowany będzie kolejnej dziedzinie sztuki, jaką jest taniec.

W trakcie dwóch miesięcy trwania projektu w Poznaniu oraz miejscowościach województwa wielkopolskiego zrealizowanych zostanie około 200 wydarzeń edukacyjnych, artystycznych i naukowych, prowadzonych przez 40 najwybitniejszych tancerzy, choreografów i pedagogów z całej Polski, a jego zwieńczeniem będzie spektakl Polskiego Teatru Tańca współwykonywany przez osoby niepełnosprawne.

Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Działalność w ramach "5 zmysłów. eMOTION" ma na celu umożliwić niepełnosprawnym uczestnikom doświadczenia potencjału swojej ekspresji poprzez ruch. Zamierzeniem jest, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych.

Projekt "5 zmysłów. eMOTION" ma ambicje, aby wykraczać poza aspekt czysto zyczny i wskazywać na taniec jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych ze sztuką tańca, szczególnie tańca współczesnego, jego teorią i praktyką, począwszy od warsztatów po wykłady i spektakle.

Kierownikiem artystycznym projektu będzie Paulina Wycichowska - choreograf, tancerka i pedagog tańca, od kilkunastu lat związana z Polskim Teatrem Tańca. Wśród planowanych wydarzeń podkreślić należy warsztaty tańca współczesnego, skierowane do społeczności osób niepełnosprawnych, prowadzone przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków tańca z całej Polski.

Warsztaty będą się koncentrować na odkrywaniu indywidualnej ekspresji uczestników, rozpoznawaniu ich własnego potencjału ruchowego i rozwijaniu umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy i doświadczeń do rozbudowywania samodzielnej relacji ze sztuką tańca. Ważnymi wydarzeniami będą pokazy, podczas których zaprezentowane zostanę efekty pracy warsztatowej.

Finalnym akcentem projektu będzie spektakl, w którym osoby niepełnosprawne zatańczą razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca. W ramach projektu odbędzie się także konferencja naukowa, która stanie się platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metazycznej funkcjonowania człowieka. Będzie to konfrontacja rozważań o tym, co materialne i niematerialne, metazyczne i zyczne, a także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Planowane są również wydawnictwa naukowe i edukacyjne dotyczące tematyki projektu. Istotnym elementem będzie program współpracy ze studentami, którzy wezmę czynny udział we wszystkich etapach tworzenia projektu.

Głównym celem projektu "5 zmysłów. eMOTION" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest także przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.

Projekt "5 zmysłów. eMOTION" jest kontynuacją projektów "5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - pierwszej w Polsce wystawy sztuk wizualnych połączonej z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, zaadresowanych do osób niewidomych oraz "5 zmysłów. Pauza" - kompleksowego projektu edukacyjnego w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących, zakończonego pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące. Obydwa wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011 i 2012 roku. Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, "Pauza" współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia "Amadeus". Projekt "5 zmysłów. Audiodeskrypcja" otrzymał prestiżową nagrodę "Sybilla" dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Grand Prix "Izabella" przyznawaną przez Marsza łka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

PROWADZĄCY:

1. Paulina Wycichowska (Polski Teatr Tańca / Poznań), 2. Karina Adamczak - Kasprzak (Polski Teatr Tańca / Poznań), 3. Andrzej Adamczak (Polski Teatr Tańca / Poznań), 4. Agata Ambrozińska - Rachuta (Polski Teatr Tańca / Poznań), 5. Artur Bieńkowski (Polski Teatr Tańca / Poznań), 6. Aleksandra Borys (artystka niezależna / Warszawa), 7. Halina Chmielarz (Teatr 8 Dnia / Poznań), 8. Joanna Czajkowska (Sopocki Teatr Tańca / Sopot), 9. Rafał Dziemidok (Grupa Artystyczna KONCENTRAT / Warszawa), 10. Aleksandra Dziurosz (Warszawski Teatr Tańca / Warszawa), 11. Ewa Dziedzic - Szeszuła (choreoterapeuta / Poznań) 12. Agnieszka Fertała (Polski Teatr Tańca / Poznań), 13. Karolina Garbacik (DanceOFFnia / Białystok, 14. Anna Godowska (Teatr Bretoncaffe / Warszawa), 15. Przemysław Grządziela (Teatr Clowna Pinezki / Gdańsk), 16. Anna Haracz (Kino Variatino - Teatr Tańca i Muzyki / Trójmiasto), 17. Urszula Bernat - Jałocha (Polski Teatr Tańca / Poznań), 18. Witold Jurewicz (Teatr Tańca ALTER / Konin), 19. Kaya Kołodziejczyk (artystka niezależna / Warszawa), 20. Anna Krysiak (artystka niezależna / Warszawa), 21. Maciej Kuźmiński (Company / Zduńska Wola), 22. Kornelia Lech (Polski Teatr Tańca / Poznań), 23. Kacper Lipiński (artysta niezależny / Poznań), 24. Dariusz Lewandowski (Kompania Primavera / Warszawa) 25. Paweł Malicki (Polski Teatr Tańca / Poznań), 26. Paweł Matyasik (artysta niezależny / Zielona Góra), 27. Iwona Olszowska (artystka niezależna / Kraków), 28. Janusz Orlik (artysta niezależny / Poznań), 29. Grzegorz Pańtak (Kielecki Teatr Tańca / Kielce), 30. Anna Piotrowska (Mufmi / Warszawa), 31. Barbara Prądzyńska (Teatr Biuro Podróży / Poznań), 32. Bartłomiej Raźnikiewicz (artysta niezależny / Poznań), 33. Anna Sąsiadek (artystka niezależna / Warszawa), 34. Katarzyna Sitarz (artystka niezależna / Warszawa), 35. Izabela Sokołowska (artystka niezależna / Gdańsk), 36. Daniel Stryjecki (Polski Teatr Tańca / Poznań), 37. Rafał Urbacki (artysta niezależny / Gliwice), 38. Iwona Wojnicka (Format ZERO / Warszawa) 39. Karolina Wyrwał (cie. toula limnaios / Berlin)

Projekt "5 zmysłów eMOTION" to także szereg wydarzeń naukowych wśród znajdą się wykłady, seminaria oraz konferencja naukowa. Dodatkowo odbędą się kurs choreoterapii i warsztaty dziennikarskie dla studentów poznańskich uczelni wyższych. Wśród wykładowców i prowadzących znajdą się postacie aktywnie działające w środowisku tańca współczesnego:

1. Ewa Dziedzic-Szeszuła (wykład z pokazem) 2. Jagoda Ignaczak (wykład) 3. Witold Jurewicz i Juliusz Grzybowski (lecture performance) 4. Anna Królica (wykład) 5. Witold Mrozek (wykład) 6. Iwona Olszowska i Magdalena Przybysz (lecture performance) 7. Iwona Pasińska (wykład) 8. Iwona Wojnicka (wykład z warsztatami)

Konferencja naukowa "Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym" - rozważania o ideach łączących różne dziedziny naukowe w kontekście połączenia materii i energii oraz integracji cielesności, intelektualności i duchowości człowieka poprzez perspektywę sztuki tańca" będzie platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metazycznej funkcjonowania człowieka.

Wydarzenie odbędzie 15 października w Auli Artis WSNHiD w Poznaniu, a zaproszeni prelegenci - wybitni specjaliści różnych dziedzin nauki i sztuki, a także przedstawiciele lozoi i teologii różnych religii spotkają się na wyjątkowej platformie wymiany myśli.

Wszystkie wydarzenie projektu "5 zmysłów. eMOTION" realizowane będą w przestrzeniach związanych z edukacją taneczną:

- Aula Artis (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) - Stary Browar - Studio Słodownia + 3 - Nowa Scena Centrum Kultury ZAMEK - Szkoła Baletowa im. O. Sławskiej - Lipczyńskiej

Dodatkowo dla najmłodszych uczestników, w ramach projektu odbędą się spektakle teatralne, wydany zostanie specjalny komiks oraz publikacje edukacyjne.

(-)
Materiał Teatru
13 września 2013

Książka tygodnia

Opowieści
Wydawnictwo MG
Fiodor Dostojewski

Trailer tygodnia

(F) Paralele
Marek Zimakiewicz
„Paralele”, to inicjatywa Fundacji An...