Projekt "Cztery talie roku" u Solskiego

"Cztery talie roku" z unijnych funduszy

W wyniku naboru konkursowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Tarnowski Teatr w latach 2011-2013 przystąpi do realizacji projektu "Cztery talie roku". Cały projekt będzie kosztował ponad dwa miliony złotych, z czego połowa jest finansowana jest z funduszy UE

- Chcę serdecznie podziękować marszałkowi Romanowi Ciepieli za wskazanie wędki - mówi Edward Żentara, dyrektor naczelny i artystyczny. Dzięki dobrej zespołowej pracy udało się stworzyć ciekawy projekt i dostać na niego dotację czyli po prostu złowić rybkę. Nie udałoby się zapewnić płynności finansowej tak dużego projektu, bez deklaracji o wsparciu ze strony Ryszarda Ścigały - prezydenta miasta Tarnowa. Czeka nas ogrom pracy, ale lubię takie duże wyzwania.

W ramach projektu przewidziano organizację:
Talia bez barier - adresowana do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży pełnosprawnej. Przedmiotem "Talii bez barier" będzie organizacja warsztatów, w których uczestniczyć będą pary dzieci. W ramach każdego warsztatu wyłoniona zostanie para dzieci, które po zakończeniu warsztatów wystąpią we wspólnej prezentacji kończącej daną Edycję.

Mała Talia - Adresatami tej części Projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W projekcie na zasadzie współpracy uczestniczyć będą zatem szkoły i przedszkola. Założono udział kilkuset osób z Tarnowa i z terenu okolicznych gmin. Zaplanowano, iż każdy spektakl będzie przedstawiany w trybie objazdowym. Ponadto dodatkowa prezentacja będzie mieć miejsca w Teatrze Solskiego i będzie to premiera Teatru. Przedstawiciele szkół, przedszkoli i opiekunów zasiądą wraz z dziećmi we wspólnym jury, które wybierze najlepszy spektakl. Wykonaniem statuetki zajmą się uczestnicy warsztatów plastycznych realizowanych przy uczestnictwie Liceum Sztuk Plastycznych.

Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA - przedmiotem Festiwalu jest organizacja konkursu różnorodnych gatunków i form spektakli komediowych. Spośród zgłoszonych i rekomendowanych przez członków Komisji selekcyjnej spektakli, dokonany zostanie wybór. Ponadto prezentowana będzie premiera Teatru oraz spektakl międzynarodowy. Spektakle konkursowe oceni jury. Planuje się, że w Festiwalu uczestniczyć będzie kilkuset artystów oraz osób zaangażowanych oraz kilka tysięcy widzów. Wydarzenie zakończy gala finałowa.

Talia - Korzenie - w ramach ostatniego wydarzenia przeprowadzony zostanie przegląd zespołów amatorskich o charakterze regionalnym. W ramach wydarzenia planowana jest selekcja grup i indywidualnych wykonawców podczas przeglądów i konkursów o zasięgu regionalnym. Osiem najlepszych zespołów i indywidualnych wykonawców zostanie zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu Talia - Korzenie, który odbędzie się na przełomie listopad/grudzień. Jury Festiwalu dokona wyboru 2 zespołów i /lub/ indywidualnych wykonawców do udziału we wspólnej produkcji końcowej .

Powyższe cztery wydarzenia będą realizowane w dwóch edycjach - w roku 2011 i 2012. Założeniem jest wyłonienie zwycięzców w łącznej liczbie ok. 72 osób. Osoby te wraz z profesjonalnymi twórcami przygotują wspólną produkcję w roku 2013. Łącznie odbędzie się 9 dużych imprez kulturalnych (w każdym roku po 4 wyżej wymienione oraz w roku 2013 (wspólna produkcja). W ramach tych wydarzeń odbędzie się 79 mniejszych warsztatów, spektakli, prezentacji czy wystaw. We wszystkich wydarzeniach będzie uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób (w tym widzowie oraz artyści).

Planuje się powtórzenie cyklu czterech imprez w kolejnym roku - zaznacza Rafał Balawejder, z-ca dyrektora pomysłodawca oraz koordynator całego projektu. Przez dwa lata trwać będą eliminacje, po to, aby w trzecim roku wszyscy wygrani mogli przystąpić do wspólnej pracy i przy koordynacji działań ze strony Teatru oraz wsparcia merytorycznego zawodowych aktorów i twórców mogli wyprodukować wspólny spektakl. Dzięki temu zrealizujemy kolejny cel tj. łączenie działań artystycznych o wymiarze amatorskim, nieformalnym z teatrem instytucjonalnym.

Partnerami Projektu są: Miasto Tarnów, którego obowiązki w zakresie realizacji Projektu wykonywać będą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie, Pałac Młodzieży w Tarnowie, Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Projekt realizowany w ramach konkursu Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym MRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość 2 149 tys. z czego 998 tys. stanowi dofinansowanie ze środków europejskich będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

(-)
Materiały Teatru
24 września 2010

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...