Projekt edukacyjny w lalkach

"Wałbrzyskie brzydkie kaczątka"

W Teatrze Lalki i Aktora realizowany jest projekt edukacyjny "Wałbrzyskie brzydkie kaczątka" - dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Edukacja kulturalna".

W projekcie biorą udział: dzieci, młodzież i rodzice z rodzin problemowych, zagrożonych patologią, dotkniętych biedą lub przemocą oraz dzieci społeczności romskiej. Głównym celem jest aktywizacja powyższych osób do twórczych poszukiwań i odkrywania w sobie "uśpionych" możliwości/talentów oraz do podniesienia samooceny i świadomości społecznej.

Program realizowany jest pod okiem psychopedagoga w formie interaktywnych zajęć: aktorskich, muzycznych (rap + beatmaking), plastycznych/projektowych oraz graffiti. Punktem wyjścia do działań był spektakl "Brzydkie Kaczątko" w reż. Przemysława Jaszczaka, ukazujący mechanizm odrzucenia przez grupę, w którym główna postać poprzez trudne doświadczenia odkrywa swą wyjątkowość i piękno.

Na zajęciach uczestnicy wspólnie tworzą scenariusz, oparty o doświadczenia "brzydkiego kaczątka", podejmując się jednocześnie próby teatralizacji problemu. Efektem pracy ma być sceniczna ilustracja wewnętrznej przemiany i płynącego z niej przesłania, zaprezentowana zaproszonej publiczności 18 listopada 2013 roku.

(-)
Materiał Teatru
7 listopada 2013

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...