Projekt edukacyjny

"Korczak" - reż. Roberto Skolmowski - Opera i Filharmonia Podlaska

Prezentacji musicalu towarzyszy wielowymiarowy projekt edukacyjny poświęcony z jednej strony kulturze żydowskiej oraz trudnej tematyce Holocaustu, z drugiej zaś osobie i działalności Janusza Korczaka - orędownika praw dziecka, wielkiemu autorytetowi intelektualnemu i moralnemu.

Program stworzony został w duchu propagowanego przez Janusza Korczaka szacunku dla podmiotowości dziecka i przynależnego mu prawa do edukacji i twórczego rozwoju. Jego celem jest promowanie korczakowskich metod współpracy i postępowania z dziećmi, nauczanie szacunku dla odmienności ludzi żyjących w różnych epokach i stworzenie podstaw do rozwoju zachowań tolerancyjnych.

Program edukacyjny skierowany jest do młodych kilku- i kilkunastoletnich artystów biorących udział w spektaklu oraz do dzieci, młodzieży, studentów i pedagogów – odbiorców widowiska.
Kurator programu: Monika Bania: monika.bania@oifp.eu

Lekcje edukacji międzykulturowej

Od 21 stycznia do 9 marca 2012 roku realizowaliśmy cykl lekcji poświęconych tematyce międzykulturowej. Zajęcia, prowadzone przez Annę Janinę Kloze i Małgorzatę Rusiłowicz, przybliżały tradycje, zwyczaje i obrzędy żydowskie. Spotkaniom towarzyszyła wystawa tematyczna „Przybyli, odeszli... są: Żydzi Polscy", ukazująca drogę Żydów, różnorodność ścieżek ich życia oraz działalności w Polsce od średniowiecza po czasy współczesne. Prezentowana była w Operze i Filharmonii Podlaskiej w porozumieniu z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma.

Konferencja dla nauczycieli

W nowym roku szkolnym 2012/2013 w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Białymstoku planujemy konferencję dla nauczycieli województwa podlaskiego wszystkich poziomów kształcenia. Przedstawimy na niej rozwiązania dydaktyczne, które mamy nadzieję, zainspirują do realizowania lekcji i projektów edukacyjnych, przygotowujących uczniów do percepcji spektaklu. Spotkanie nauczycieli połączymy z prezentacją musicalu „Korczak”.
Szczegółowe informacje na temat konferencji: wrzesień 2012 r.

Warsztaty

W roku szkolnym 2012/2013 zaprosimy dzieci i młodzież na interdyscyplinarne zajęcia inspirowane „prawami Korczakowskimi”, np. prawem do szacunku, niewiedzy, tajemnicy, radości, prawem do szczęścia, do wypowiedzi, do wyrażania swych poglądów.
Szczegółowe informacje o tematyce warsztatów, instruktorach i zapisach: wrzesień 2012 r.

Scenariusze lekcji

Nauczyciele reprezentujący placówki oświatowe Białegostoku i województwa podlaskiego otrzymają na początku roku szkolnego 2012/2013 scenariusze lekcji poświęcone Januszowi Korczakowi - bohaterowi spektaklu, kulturze żydowskiej, a także trudnej tematyce Zagłady, Scenariusze, skorelowane z librettem musicalu „Korczak", powstaną w oparciu o fragmenty tekstów źródłowych, tj.: „Pisma" oraz ,,Pamiętnik" J. Korczaka, relacje historyczne, dzienniki, pamiętniki z getta warszawskiego.
Scenariusze będą dostępne na stronie internetowej dla nauczycieli z całej Polski: do pobrania od października 2012 r.

Materiały edukacyjne

Prapremierze musicalu „Korczak” towarzyszyć będą wyjątkowe materiały edukacyjne, dedykowane dzieciom, rodzicom i opiekunom, przeznaczone do wspólnego czytania, oglądania, zabawy i refleksji.
Do zapoznania się z wersja elektroniczną wybranych fragmentów materiałów zapraszamy we wrześniu 2012 r.

(-)
Materiały OiFP
2 sierpnia 2012

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia