Projekt Teatr e-misyjny

"Aktor zdemaskowany albo Co (tu) jest grane?!" w TVP Rzeszów

29 września o godz. 17.00 w TVP Rzeszów odbędzie się emisja nagrania spektaklu "Aktor zdemaskowany albo Co (tu) jest grane?!" w ramach realizacji przez Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie projektu "Teatr e-misyjny".

"Teatr e-misyjny" to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w swym założeniu ma pomóc, niwelując naturalne poczucie niekompetencji, w zbliżeniu młodych widzów do teatru, bez odzierania go z tajemnicy właściwej sztuce. Uczestnictwo w projekcie ma być dobrym pretekstem dla młodzieży do samodzielnej refleksji na temat teatru oglądanego "od kulis". Dla nauczycieli zaś - przeżytą wspólnie z wychowankami przygodą. Ale najważniejsze, by dla obu stron teatralnej rampy był to prawdziwy, żywy teatr.

W najbliższą niedzielę (29 września) o godz. 17.00 odbędzie się emisja nagrania spektaklu "Aktor zdemaskowany albo Co (tu) jest grane?!" w TVP Rzeszów. Poza tym integralną częścią projektu jest dystrybucja płyt DVD z zarejestrowanym spektaklem do trzystu szkół z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionów uboższych, oddalonych od centrów życia teatralnego, z utrudnionym dostępem do dóbr kultury. Otrzymają je także ośrodki, gdzie rozwija się teatr amatorski i funkcjonują szkolne koła teatralne. Do płyt dołączony zostanie praktyczny przewodnik po projekcie - publikacja, dostarczającą nauczycielom narzędzi do przekazywania wiedzy o teatrze, ułatwiająca im łączenie walorów poznawczych i artystycznych edukacji teatralnej w jedną harmonijną całość. W ramach projektu uruchomiona zostanie strona internetowa (www.e-misyjnyteatr.pl) obejmująca całość działań edukacyjnych Teatru im. W. Siemaszkowej - forum wymiany poglądów dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Projekt "Teatr e-misyjny", posługując się innowacyjnymi metodami - poprzez komediowy i interaktywny charakter przedstawienia rozpowszechnianego za pomocą najnowszych technologii, ma celu wprowadzenie edukacji teatralnej do szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych. W ten sposób chcemy zmienić nastawienie uczniów, często traktujących teatr jako coś nieprawdziwego, sztucznego, dalekiego od prawdziwego życia. Projekt da nauczycielom narzędzia niezbędne do przekazywania uczniom wiedzy o teatrze, tak by ich zachęcić do świadomego uczestnictwa w spektaklach oraz w szeroko rozumianym życiu kulturalnym.

W przedstawieniu "Aktor zdemaskowany albo Co (tu) jest grane?!" prezentujemy fenomen ZWIELOKROTNIONEJ TOŻSAMOŚCI AKTORA, który oddając swoją prywatność granej przez siebie postaci, musi każdorazowo sam wyznaczyć granicę dzielącą tożsamość "prawdziwą" od "fikcyjnej". Pokazujemy jak trudno czasem tę granicę wyznaczyć i jak bolesne może być wykorzystywanie w życiu scenicznej postaci cech osobistych wykonawcy. Zwracamy także uwagę na kwestię ochrony własnej intymności oraz problem ekshibicjonizmu w zawodzie aktora. Pokazując proces budowania fikcyjnej-scenicznej tożsamości przez aktora, tropimy moment PRZEISTOCZENIA w kogoś INNEGO. Pytamy o wyznaczniki "ja" w teatrze i w życiu.

(-)
Materiał Teatru
27 września 2013

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...