Promocyjne zestawy publikacji

Instytut Grotowskiego z okazji Światowego Dnia Książki

W niedzielę, 23 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Instytut Grotowskiego przygotował wyjątkową niespodziankę dla czytelników: 7 zestawów tematycznych z publikacjami wydanymi nakładem Instytutu. Kupując książki w zestawach, można zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu złotych.

Wydawnictwo Instytutu Grotowskiego

Działalność wydawnicza Instytutu skupia się na tematach związanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi, obejmując dokumentowanie i interpretowanie dokonań twórczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, zarówno w postaci przekładów, tomów konferencyjnych, antologii tekstów czy analiz. Wśród autorów znaleźć można zarówno praktyków, aktorów i reżyserów, jak i badaczy teatru z Polski i zagranicy. Instytut regularnie współpracuje z ośrodkami akademickimi w Polsce, m.in. z Uniwersytetem Warszawskim czy Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2005 roku nakładem Ośrodka i Instytutu ukazało się ponad 40 tytułów.

Zestawy książkowe

Do 7 zestawów tematycznych trafiły łącznie 23 tytuły, wydane w latach 2004–2016. Wśród autorów publikacji znaleźli się uznani twórcy teatralni goszczący wielokrotnie w Instytucie, m.in. Peter Brook, Eugenio Barba oraz badacze z Polski i zagranicy, np. Erika Fischer-Lichte, Mirosław Kocur, Dariusz Kosiński. Nie zabrakło też tomów pokonferencyjnych. Dwa zestawy dotyczą Jerzego Grotowskiego, zawierają one zarówno całościowe opracowania twórczości założyciela Teatru Laboratorium, jak i wybranych okresów jego pracy, a także publikacje poświęcone konkretnym spektaklom. Do każdego zestawu z nich dołączona będzie również specjalna niespodzianka związana z Instytutem. Promocja to doskonała okazja, by uzupełnić biblioteczkę.

Na ścieżkach mistrzów teatru (cena: 50 PLN)
• „Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej"
• Eugenio Barba: „Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru"
• Grzegorz Ziółkowski: „Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do paryskich (1997–1998)"
• „Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?"
• Tadashi Suzuki: „Czym jest teatr?"

Z wizytą w Odin Teatret (cena: 40 zł)
• Eugenio Barba: „Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru"
• Eugenio Barba: „Spalić dom. Rodowód reżysera"
• „Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską"

Konferencyjnie (cena: 21 zł)
• „Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje"
• „Grotowski – narracje"
• „Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie"

Grotowski: okiem współpracowników i badaczy (cena: 85 zł)
• Dariusz Kosiński: „Grotowski. Przewodnik"
• Serge Ouaknine: „Książę Niezłomny. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium"
• Ludwik Flaszen: „Grotowski & Company. Źródła i wariacje"
• Dariusz Kosiński: „Grotowski. Profanacje"
• Wanda Świątkowska: „Hamleci Jerzego Grotowskiego"

Od Teatru Źródeł do Sztuki jako wehikułu (cena 19 zł)
• Thomas Richards: „Punkt graniczny przedstawienia"
• Renata M. Molinari: „Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980"
• Peter Brook: „Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą"

W świecie Petera Brooka (cena 21 zł)
• Peter Brook: „Wywołując (i zapominając) Szekspira"
• Peter Brook: „Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą"
• Georges Banu: „Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu"

W kręgu teorii i historii (cena 31 zł)
• Aleksis Solomos: „Święty Bachus. Nieznane lata teatru greckiego 300 p.n.e.–600 n.e."
• Erika Fischer Lichte: „Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania"
• Mirosław Kocur: „Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza"

Szczegółowe opisy zestawów i książek, a także informacje o pozostałych publikacjach Instytutu znaleźć można na stronie www.ksiegarnia.grotowski-institute.art.pl. Promocja trwa do 12 maja.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
26 kwietnia 2017

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia