Promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia

FLEX Program 2020/2021 – rekrutacja trwa do 17 października

Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają na rok szkolny do Stanów Zjednoczonych.

Od 27 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 28000 uczniów z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Jego celem jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych regionów. Dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą stać się częścią amerykańskiej szkoły i społeczności. W ramach programu FLEX co roku ponad 900 uczniów wyjeżdża do USA, gdzie mieszka z rodziną goszczącą i uczy się w amerykańskiej szkole. W zeszłym roku z Polski wyjechało 43 uczestników, którzy właśnie są w USA i teraz realizują swój „american dream".

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

- podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski,
- miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,
- zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,
- program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,
- szkolenie przedwyjazdowe,
- udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA,
- ubezpieczenie medyczne.

Rekrutacja potrwa do 17 października 2019 roku, jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich spełniających kryteria:

1. Należy być uczniem 1 lub 2 klasy liceum/technikum;
2. Być urodzonym pomiędzy 15.07.2002 a 15.07.2005 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2002-15.07.2005);
3. Mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce;
4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji online;
5. Spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1;
6. Posiadać obywatelstwo polskie.

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia aplikacji online: https://ais.americancouncils.org/flex.
Półfinaliści zostaną wybrani przez niezależny, amerykański zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Aplikację można wypełnić tylko jeden raz.

Więcej informacji:
www.americancouncils.pl
http://discoverflex.org
Zdjęcia do pobrania:
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/146132,,flex-program-2020-2021-rekrutacja-trwa-do-17-pazdziernika
Źródło informacji: American Councils for International Education

(-)
Kurier PAP
9 września 2019

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia