Protokół jury

10. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski

W piątek w późnych godzinach wieczornych po burzliwych obradach, jury 10. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego ogłosiło werdykt. Grand Prix zdobył spektakl "Dzienniki" w reżyserii Mikołaja Grabowskiego zrealizowany w Teatrze IMKA w Warszawie.

Jury jubileuszowego X Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego – Radom 2012 w składzie:

1. Jacek Wakar – przewodniczący
2. Bożena Sawicka
3. László Bérczes
4. László Bocsárdi
5. Jarosław Fedoryszyn
oraz Anna Kulpa – sekretarz

po obejrzeniu w dniach 20-26 października 2012 r. dziesięciu spektakli konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX – Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia w formie rzeźby dłuta prof. Krzysztofa Nitscha dla Teatru IMKA za spektakl „Dzienniki" w reżyserii Mikołaja Grabowskiego.

Nagrodę reżyserską w wysokości 3000 zł dla Mikołaja Grabowskiego za reżyserię dwóch spektakli – „Dzienniki" w Teatrze IMKA w Warszawie oraz „Wspomnienia polskie" w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Równorzędne pierwsze nagrody aktorskie w wysokości po 3000 zł dla:
Vincenta Aubert za rolę Witolda Gombrowicza w spektaklu „Czekając na Nobla" w reżyserii Ewy Kraski, zrealizowanym przez Compagnie ITEK w Reims
oraz
Wojciecha Malajkata za rolę Sędziego Śledczego H. w spektaklu „Zbrodnia z premedytacją" w reżyserii Izabelli Cywińskiej, zrealizowanym w Teatrze Polonia w Warszawie.

Nagrody w wysokości po 2000 zł dla:
Janusza Łagodzińskiego za rolę w spektaklu „Wspomnienia polskie" w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu
oraz
Tatiany Nersisian za oprawę plastyczną przedstawienia „Ślub" w reżyserii Aleksandra Januszkiewicza w Białoruskim Państwowym Teatrze Lalek w Mińsku.

Nagrodę zespołową w wysokości 4500 zł dla reżysera Christopha Bochdansky'ego oraz twórców spektaklu „Marsz, marsz Gombrow... ski", zrealizowanego w Białostockim Teatrze Lalek.

Wyróżnienia w wysokości po 1000 zł dla:
Ewy Kraski za reżyserię spektaklu „Czekając na Nobla"
i Karoliny Łękawy za rolę w spektaklu „Wspomnienia polskie".

Decyzja jury jest ostateczna. Radom, 26 października 2012.

(-)
Dziennik Teatralny
27 października 2012

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia