Protokół Turnieju Recytatorskiego

9. Logos Fest – Tyski Festiwal Słowa - Teatr Mały W Tychach - 28.05.2022 r.

Jury w składzie Juliusz Chrząstowski - przewodniczący, Andrzej Warcaba i Paweł Drzewiecki

Jury po obejrzeniu 17 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

- GRAND PRIX dla Justyny Kornak w wysokości 2500,00 zł.
- I nagroda dla Agnieszki Sieczkowskiej, w wysokości 2000,00 zł.
- II nagroda dla Katarzyny Linke, w wysokości 1500,00 zł.

- dwie równorzędne III nagrody dla:
Hanny Rams, w wysokości 1000,00 zł.
Juliana Boduszka, w wysokości 1000,00 zł.

Jury przyznało także cztery równorzędne wyróżnienia dla:
- Doroty Chłapek, w wysokości 500,00 zł.
- Jadwigi Przybyło, w wysokości 500,00 zł.
- Hanny Kopiec, w wysokości 500,00 zł.
- Tadeusza Kmiecika , w wysokości 500,00 zł.

Jury chciało podkreślić bardzo wysoki poziom prezentacji konkursowych oraz wyrazić swój podziw dla pracy wszystkich recytatorów nad słowem i kulturą języka, jak również ich wyborami repertuarowymi.

Małgorzata Wawak
Materiał organizatora
30 maja 2022

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia