Protokół z posiedzenia jury

04. Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie

Nagrody przyznane na 04. Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie.

Po obejrzeniu ośmiu spektakli konkursowych

- Beze mnie Michaela Müllera, reż. Tomasz Cymerman, Teatr im. Wandy Siemaszkowej
- Będzie Pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk Agaty Dudy-Gracz, reż. Agata Duda-Gracz, Teatr Nowy w Poznaniu
- Św. Idiota wg Fiodora Dostojewskiego, reż. Janusz Opryński, Teatr Polski w Bielsku-Białej
- Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Anna Augustynowicz, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu/ Teatr Współczesny w Szczecinie
- Bzik. Ostatnia minuta Jana Czaplińskiego, reż. Ewelina Marciniak, Teatr Współczesny w Szczecinie
- Gdyby Pina nie paliła, to by żyła Aldony Kopkiewicz, reż. Cezary Tomaszewski, Teatr im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
- Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego, Daniela Sołtysińskiego, reż. Marcin Wierzchowski, Teatr Ludowy w Krakowie
- Chłopi według Władysława Reymonta, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie,

Podczas 04. Festiwalu Nowego Teatru – 56. Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych, odbywającego się w dniach 17 – 26 listopada 2017, jury, złożone z uczestników Forum Młodych Krytyków, w składzie:

Joanna Gruca – Uniwersytet Gdański – przewodnicząca
Dominika Bremer – Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Mahmud – Uniwersytet Jagielloński
Justyna Plichta – Uniwersytet Gdański
Jan Kamiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród.

NAGRODA DLA MŁODEGO TWÓRCY, w wysokości 2,5 tysiąca złotych:
Magdalena Koleśnik – za rolę Jagny z Chłopów według Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego w Warszawie ze względu na wykreowanie niebywale przejmującej roli Jagny, która dzięki imponującej precyzji warsztatu aktorskiego, przełamuje klasyczne uwizerunkowienie postaci.

NAGRODA DLA OSOBOWOŚCI ARTYSTYCZNEJ, w wysokości 2,5 tysiąca złotych:
Agata Duda-Gracz – reżyserka, scenarzystka, scenografka i kostiumolożka spektaklu Będzie Pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk z Teatru Nowego w Poznaniu za stworzenie totalnej wizji scenicznej świata, w którym sądy, z pozoru słuszne, zwracają się przeciw nam samym.

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO SPEKTAKLU, w wysokości 10 tysięcy złotych:
Bzik. Ostatnia minuta Jana Czaplińskiego w reżyserii Eweliny Marciniak z Teatru Współczesnego w Szczecinie za demitologizację utrwalonych struktur myślenia o świecie i teatrze, wykorzystanie potencjału farsowego do uruchomienia w widzu krytycznego aparatu myślenia oraz wytworzenie przestrzeni na współ-refleksję na temat roli teatru, przekraczania granic utrwalonych konwencji i ewentualnego kierunku, zwrotnego, jaki winien on obrać.

Na Festiwalu przyznano również

NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI, w wysokości 2,5 tysiąca złotych dla spektaklu:
Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego, Daniela Sołtysińskiego w reżyserii Marcina Wierzchowskiego z Teatru Ludowego w Krakowie

oraz

NAGRODĘ DZIENNIKARZY, również w wysokości 2,5 tysiąca złotych
dla spektaklu:
Będzie Pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk w reżyserii Agaty Dudy-Gracz z Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.
Nagrodę przyznali:
- Katrzyna Cetera (Tarnowski Kurier Kulturalny, teatr dla was),
- Tomasz Domagała (Domagała Się Kultury),
- Adam Głaczyński (Radio Rzeszów),
- Joanna Gościńska (Rzeszów News),
- Wit Hadło (Super Nowości),
- Barbara Kędzierska (TWiNN),
- Marcin Miętus (gazeta festiwalowa [REC] MAGAZINE),
- Joanna Ostrowska (teatralny.pl),
- Andrzej Piątek (Dziennik Teatralny),
- Paweł Stangret (Teatr),
- Ryszard Zatorski (Nasz Dom Rzeszów).

(-)
Materiał organizatora
27 listopada 2017

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...