Protokół z posiedzenia Jury

1. Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego

Bydgoszcz, 16.11.2019

Protokół z posiedzenia Jury z III etapu I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego - FINAŁ - 16 listopada 2019 r.

Stefania Toczyska - przewodnicząca

Ewa Podleś
Mariusz Kwiecień
Andrzej Dobber
Sylwester Kostecki – sekretarz

oraz

Jury Specjalne III etapu Konkursu w składzie:

1.Marta Boberska - Polska Opera Królewska
2. Ewa Iżykowska - Opera Podlaska
3. Gabriel Chmura - Teatr Wielki w Poznaniu
4. Maciej Figas - Opera Nova
5. Krzysztof Marciniak - Teatr Wielki w Łodzi
6. Bogusław Nowak - Opera Krakowska
7. Marcin Sompoliński - Warszawska Opera Kameralna
8. Jerzy Wołosiuk - Opera na Zamku
9. Adam Zdunikowski - Opera Wrocławska

po zebraniu przez sekretarza Jury kart ocen, obliczeniu punktów i zatwierdzeniu ich, Połączony Jury postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

W kategorii głosów żeńskich:
- I Nagrody – nie przyznano

- II Nagrodę w wysokości 12 000 PLN otrzymuje
pani Bożena Bujnicka

- III Nagrodę w wysokości 9 000 PLN otrzymuje
pani Joanna Kędzior

W kategorii głosów męskich:

- Dwie I Nagrody ex equo w wysokości 15 000 PLN każda otrzymują:
pan Łukasz Załęski i pan Szymon Mechliński
- II Nagrodę w wysokości 12 000 PLN otrzymuje
pan Sławomir Kowalewski

- III Nagrody - nie przyznano

- Trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3000 PLN każde otrzymują:
pan Nazarii Kachala
pani Sonia Warzyńska-Dettlaff
pan Paweł Trojak

Nagrody specjalne:

- Wyróżnienie za najlepsze wykonanie arii Stanisława Moniuszki w wysokości 4 000 PLN otrzymuje pan Łukasz Załęski

- Pan Juliusz Multarzyński – Prezes Stowarzyszenia im. Marceliny Sembrich-Kochańskiej przyznaje nagrodę specjalną dla najlepszego sopranu koloraturowego Konkursu w wysokości 2000 PLN
pani Joannie Kędzior

- Pan Adam Zdunikowski - Dyrektor Konkursu i Prezes Stowarzyszenia im. Bogdana Paprockiego przyznaje nagrodę specjalną dla najlepszego tenora Konkursu w wysokości 5.000 złotych
panu Łukaszowi Załęskiemu

- Pan Emil Wesołowski - reprezentujący Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego przyznaje nagrodę specjalną dla indywidualności Konkursu w wysokości 2000 PLN
panu Szymonowi Mechlińskiemu

- Pan Profesor Jerzy Marchwiński przyznaje dwie Nagrody Uznania za muzyczne partnerowanie uczestnikom Konkursu dla pianistów –
pani Alicji Tarczykowskiej
pana Radosława Zaworskiego w kwocie 2000 PLN każda

Nagrody Dyrektorów Teatrów – udział w przedstawieniu operowym

- Nagroda Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy Pana Macieja Figasa dla pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff

- Nagroda Dyrektora Teatru Wielkiego im Stanisława Moniuszki w Poznaniu Pana Gabriela Chmury dla pana Łukasza Załęskiego

- Nagroda Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie Pana Andrzeja Klimczaka dla pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff

- Nagroda Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej Pani Alicji Węgorzewskiej dla pana – Łukasza Załęskiego

- Nagroda Dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi Pana Krzysztofa Marciniaka dla pana Łukasza Załęskiego

- Nagroda Dyrektora opery Śląskiej w Bytomiu Pana Łukasza Goika dla pana Łukasza Załęskiego

- Nagroda Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie Pana Jerzego Wołosiuka dla pani Joanny Kędzior oraz pana Nazarii Kachala

- Nagroda Dyrektora Opery Krakowskiej Pana Bogusława Nowaka dla pani Bożeny Bujnickiej

- Nagroda Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Pani Ewy Iżykowskiej dla pana Sławomira Kowalewskiego

- Nagroda Dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku Pana José Maria Florêncio dla pana Szymona Mechlińskiego, pana Łukasza Załęskiego, pana Sławomira Kowalewskiego dodatkowo trzy nagrody specjalne dla pani Roksany Wardengi, pani Bożeny Bujnickiej oraz pana Michała Janickiego – opracowanie partii operowej

- Nagroda Dyrektora Opery Wrocławskiej Pana Adama Banaszaka dla pana Sławomira Kowalewskiego

- Dwie nagrody równorzędne od Prezesa Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena Pani Elżbiety Pendereckiej dla pani Bożeny Bujnickiej oraz pana Łukasza Załęskiego

- Nagroda Dyrektora Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Pana Tadeusza Pszonki – dla pana Sławomira Kowalewskiego, pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff, pana Łukasza Załęskiego oraz pani Elwiry Janasik

 

(-)
Materiał organizatora
18 listopada 2019

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia

WIELKIE GORĄCE SZYBKIE...
Zapowiedź reżysera.
W jaki sposób powstał wszechświat i c...