Przedłużona data naboru na studia podyplomowe

Pedagogika teatru, Instytut Kultury Polskiej UW

Do 19 września została przedłużona data naboru na nowe studia podyplomowe "Pedagogika teatru" organizowane przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe "Pedagogika teatru" powstały jako wspólny projekt Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Program powstał z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru.

Studia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Studia ruszają w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej, począwszy od działań skierowanych do publiczności po projekty realizowane wspólnie z różnego rodzaju społecznościami lokalnymi i grupami wiekowymi. Z drugiej strony można zaobserwować stopniowy wzrost zainteresowania instytucji kultury, w szczególności teatrów publicznych, działaniami edukacyjnymi, do których dodatkowo zachęcają programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ważnym kontekstem dla uruchamianych studiów podyplomowych jest również tocząca się coraz żywiej debata publiczna o uczestnictwie w kulturze, a szczególnie te jej wątki, które zwracają uwagę na konieczność przekroczenia elitarystycznej koncepcji kultury i twórczości. Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki Instytutu Kultury Polskiej UW. Czerpie z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, badań z obszaru poetyki kulturowej teatru realizowanych w Zakładzie Teatru i Widowisk, a wreszcie z wieloletniego doświadczenia specjalizacji Animacja kultury. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko pojęta pedagogika teatru, rozumiane są tu jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak również ją przekształcają. Chcemy więc dostarczyć studentom narzędzi analizy teatru współczesnego w jego relacji z otoczeniem, a także zachęcić ich do wykorzystywania ujęć teoretycznych w ich własnej praktyce teatralnej.

Program studiów podyplomowych wypełniają zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki. Pozostałe zajęcia poddają refleksji pedagogiczne i psychologiczne ujęcia pracy twórczej z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi zarówno w kontekście polskim, jak i międzynarodowym.

Czas trwania: 4 semestry, 592 godziny (37 zjazdów szesnastogodzinnych) Tryb zajęć: sobota 11-14.15, 15.15-18.30, niedziela 10-13.15, 14.15-17.30, zjazdy co dwa, trzy tygodnie według przyjętego harmonogramu Początek zajęć: październik 2014 roku Koszt: 2000 zł za semestr (razem 8000 zł) Miejsce: Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Prowadzący zajęcia i warsztaty: m.in.: dr Ewelina Godlewska-Byliniak, dr Dorota Sajewska, dr Zofia Dworakowska, Dorota Ogrodzka, Justyna Lipko-Konieczna (Instytut Kultury Polskiej UW); prof. Lech Śliwonik, dr Edward Wojtaszek (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza); prof. dr hab. Anna Brzezińska, dr Julita Wojciechowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza); prof. Ulrike Hentschel (Universität der Künste, Berlin); dr Julia Barlińska (Wydział Psychologiczny UW); Justyna Sobczyk, Magdalena Szpak (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego); Agata Etmanowicz (Fundacja Impact), Filip Szatarski, Bogumiła Stachurska, Wojtek Ziemilski, Teatr 21, Teatr Chorea, Teatr Figur, Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. 

REKRUTACJA: 1 lipca - 19 września 2014 Dokumenty wymagane przy rekrutacji: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych życiorys wypełniony kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony www.ikp.uw.edu.pl, od 1 lipca) podanie o przyjęcie na studia 3 zdjęcia zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia

Adres: Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel.: (0 22) 55 24 505, 55 20 884; faks: 828 72 83

(-)
Materiał Organizatora
22 sierpnia 2014

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia