Przegląd prac studentów reżyserii

10. Forum Młodej Reżyserii

Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac studentów reżyserii polskich uczelni teatralnych, to także okazja do ciekawych dyskusji, spotkań twórców, artystów, dramaturgów i krytyków teatralnych.

Przegląd ma charakter konkursowy, do prac w jury zapraszani są dyrektorzy teatrów. W tym roku gościć będziemy w jury: Dorotę Ignatjew (dyrektorkę Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi), Roberta Drobniucha (dyrektora Teatru Lalek Guliwer w Warszawie) oraz Wojciecha Farugę (dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy).

Podczas Forum oprócz prezentowanych spektakli konkursowych i pokazów towarzyszących odbędą się rozmowy z twórcami. W ramach bloku Pracowni Dramaturgicznej dyskutować będą praktycy i teoretycy teatru.
10. Forum Młodej Reżyserii odbędzie się w dniach 13-17 maja 2021 r. w formule online na platformie PlayKrakow (wszystkie wydarzenia dostępne bezpłatnie).

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.
W ramach 10. FMR w nurcie konkursowym, zobaczymy online prace następujących studentów reżyserii:

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie:
„Boża Krówka" | reż. Sławomir Narloch | 15 maja_11:00_VOD/24h
„Nimfy 2.0" | reż. Jan Jeliński | 16 maja_11:00_VOD/24h
„Un soir d'avril" | reż. Weronika Maria Kuśmider | 14 maja_11:00_ VOD/24h
„Ludzie i nie-ludzie" | reż. Agata Koszulińska | 15 maja_19:00_streaming live
„Apollo i Hiacynt Akt 1" | reż. Ewa Galica | 14 maja_11:00_ VOD/24h
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu:
„Miejskie Ziółka" | reż. Natasza Sołtanowicz | 15 maja_11:00_ VOD/24h
„Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze?" | reż. Marta Wiśniewska | 13 maja_18:30_streaming live
„nie-walentynki" | reż. Ada Tabisz | 16 maja_11:00_ VOD/24h
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

„PTAKI. Instrukcja" | reż. Wojtek Rodak | 14 maja_21:00_streaming live
„Marzyciele. Historia miejscami prawdziwa" | reż. Małgorzata Jakubowska | 16 maja_19:00_streaming live
„Cyrk" | reż. Anna Obszańska | 13 maja_20:15_streaming live
„Orfeusz i Eurydyka // All about love no.1" | reż. Olga Ciężkowska | 16 maja_11:00_VOD/24
„Bezpieczne miejsce" | reż. Tomasz Fryzeł | 13 maja_11:00_VOD/24h
W programie 10. FMR znajdują się również pokazy towarzyszące i spotkania w ramach bloku pracowni dramaturgicznej.

Marta Walocha
Materiał organizatora
8 maja 2021

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...