Przełamać stereotypy myślenia

6. Festiwal Małych Prapremier w Wałbrzychu: 17 - 22 września 2023 r.

Festiwal małych Prapremier nazwą nawiązuje do bydgoskiego Festiwalu Prapremier (wydarzenia tylko dla dorosłych). Przymiotnik „mały" nie oznacza jednak formy, tylko akcentuje, że jego adresatem jest młodsza widownia.

Stwarza on dzieciom i młodzieży z Wałbrzycha i okolic niepowtarzalną szansę obejrzenia najciekawszych i starannie wyselekcjonowanych spektakli prapremierowych polskich teatrów lalkowych w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu.

FmP oferuje widzom interaktywne uczestnictwo w przedsięwzięciu artystycznym o wyjątkowej atmosferze „teatralnego świętowania" w gronie uznanych twórców (reżyserów, aktorów-lalkarzy, dramaturgów, scenografów, kompozytorów) oraz krytyków teatralnych. Dla bardziej "wyrafinowanego", ukształtowanego odbiorcy, Festiwal jest swego rodzaju konfrontacją lokalnej oferty z propozycjami repertuarowymi innych teatrów, możliwością porównywania prezentowanych rozwiązań inscenizacyjnych, kunsztu gry aktorskiej czy przekazu ideowego.

Dla odbiorcy „początkującego" – nierzadko o ograniczonym dostępie do kultury – to niecodzienne otwarcie na sztukę teatru ze sposobnością odkrywania dobrodziejstw płynących z jej doświadczania. Dla każdego uczestnika Festiwalu natomiast jest to niewątpliwie przegląd zarówno różnych estetyk teatralnych, jak i ważnych tematów, niektórych wciąż pozostających w sferze tabu, poruszanych w przedstawieniach konkursowych. Ponadto udział dzieci i młodzieży w jury ma potęgować znaczenie młodego człowieka w procesie krytycznej percepcji sztuki oraz budować poczucie, że jest ona stałym elementem życia.

Z kolei dla twórców teatru młodego pokolenia Festiwal stanowi inspirację do poszukiwania nowych lub dotychczas nieznanych tekstów, innowacyjnych form inscenizacji – tak by, m.in. uczestniczyć w kolejnych edycjach wałbrzyskiego Festiwalu z korzyścią dla widza, teatralnego repertuaru i przyszłej oferty festiwalowej.

Nowością podczas Festiwalu małych Prapremier będą spektakle BEZ BARIER z udziałem tłumacza języka migowego. Współczesna kultura (a w tym teatr) oparta jest na dźwięku, z tego też powodu osoby głuche lub niedosłyszące boją się przełamać i wyjść z domu, chociażby na spektakl do teatru. Dlatego spektakle BB z udziałem tłumacza języka migowego ułatwią dzieciom i młodzieży z dysfunkcją słuchu dostęp do kultury, z której wcześniej nie miały szansy korzystać, a konkretnie pozwolą na swobodne podążanie za treścią i fabułą przedstawienia, dokładniej odczytać sensy, które nie zawsze wybrzmiewają w sferze wizualnej, a "ukryte w słowach" mają ogromne znaczenie dla odbioru i pełnego zrozumienia sztuki teatralnej.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, organizując kolejną 6. edycję Festiwalu małych Prapremier, zwraca uwagę na artystyczno-edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną rolę teatru lalkowego w kształtowaniu kompetencji kulturowych młodego pokolenia, tak ważnych w dobie nasilających się zagrożeń cywilizacyjnych i upadku systemu wartości. Kompetencji, które pozwalają nie tylko na pełnowymiarowe uczestnictwo w kulturze, ale kształtują od dziecka zdolność podejścia do otaczającego świata w sposób otwarty, kreatywny, tolerancyjny, krytyczny i refleksyjny.

Bardzo często w potocznym rozumieniu teatr lalkowy (kojarzony z dziećmi) postrzegany jest nadal jako teatr „niższej kategorii" w porównaniu z teatrem dramatycznym (dla dorosłych), chociaż to on uczy, bawi i wychowuje późniejszego, dorosłego widza.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu od lat próbuje przełamać te stereotypy myślenia, które (niestety) wpływają na możliwości rozwoju wałbrzyskiej instytucji – najstarszego teatru lalkowego na Dolnym Śląsku.

Karolina Sobolewska
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
12 września 2023

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia