Przenikanie się dwóch kultur

„Mój Dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje"

Przenikanie się dwóch kultur. Spotkanie z Włodzimierzem Hermanem poświęcone jego książce „Mój Dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje"

We wtorek, 13 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Włodzimierzem Hermanem – kierownikiem artystycznym wrocławskiego Teatru Kalambur w latach 60., reżyserem oraz pisarzem. Autor opowie o swojej najnowszej książce „Mój Dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje", w której łączy doświadczenie teatralne z własną biografią. Spotkanie, prowadzone przez Jarosława Freta, rozpocznie się o 19:00 w Sali Kinowej Instytutu Grotowskiego (Przejście Żelaźnicze).

O książce

W książce „Mój Dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje" (Wydawnictwo Naukowe Scholar) Włodzimierz Herman opowiada o swoim życiu i fascynacji przenikaniem się dwóch kultur, polskiej i żydowskiej, z których się wywodzi. Opowieść tę ilustruje własnym przekładem dramatu „Dybuk" An-skiego. Czytelnik odnajdzie w tej książce obraz świata, którego już nie ma, lecz który żyje nadal w ludzkiej pamięci, w malarstwie, muzyce, w dziełach literackich i w dalszym ciągu wpływa na stosunki polsko-żydowskie.
„Według mnie sztuka An-Skiego jest wielką, metafizyczną metaforą losu samego autora, losu jego współbraci, Żydów, losy wszystkich wędrujących dybuków. A więc w jakimś sensie też losu mojego. Tłumaczenie sztuki An-Skiego jest pomyślana w książce jako jeden z etapów mojej subiektywnej wędrówki do czasu dawno już utraconego, wędrówkę w poszukiwaniu mojej tożsamości".
O autorze

Włodzimierz Herman (ur. w 1937) ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserię w PWST w Warszawie. Reżyser i kierownik artystyczny Studenckiego Teatru Kalambur we Wrocławiu (1962–1968). Po studiach pracował jako reżyser w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1970 roku w związku z falą politycznego antysemityzmu w Polsce wyemigrował i osiadł ostatecznie w Danii, gdzie zrealizował ponad sto produkcji na scenach eksperymentalnych i w większych teatrach. Na scenie Teatru Królewskiego w Kopenhadze wyreżyserował (we współpracy z Janem Kottem) „Hamleta" Szekspira, zaś w kopenhaskim Boldhus Teatret przygotował europejską prapremierę „Ambasadora" Sławomira Mrożka, zrealizował też duńską prapremierę „Kartoteki" Tadeusza Różewicza.

W 2000 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi za wkład w polską kulturę i promowanie polskiego teatru za granicą. Laureat prestiżowej Nagrody Teatralnej im. Hermana Banga oraz nagrody Sekcji Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI za upowszechnianie polskiej kultury teatralnej w świecie. Po przejściu na emeryturę nadal uczestniczy w życiu kulturalnym i teatralnym oraz udziela się w środowisku polskim i żydowskim Danii. W 2015 roku nakładem wydawnictwa ATUT ukazała się jego książka „Filozof na scenie, czyli moja przygoda teatralna z Kierkegaardem. Wrocławska nostalgia".

CO? Spotkanie z Włodzimierzem Hermanem poświęcone jego książce „Mój Dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje"
GDZIE? Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa (Przejście Żelaźnicze)
KIEDY? Wtorek, 13 czerwca, 19:00
Wstęp wolny

(-)
Materiały Instytutu Grotowskiego
8 czerwca 2017

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia