Radosny i kolorowy świat

Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach w dniu 4 czerwca o godz. 14,00 zaprasza na wernisaż wystawy lalek, kukieł, projektów scenogra-ficznych i rysunków Jadwigi Mydlarskiej - Kowal "Maski rzeczywistości".

O godz.15,00 zapraszamy do obejrzenia "Przemiany" wg Franza Kafki ze scenogra-fią Jadwigi Mydlarskiej - Kowal, w reżyserii Jacka Bunscha, w wykonaniu zespołu Teatru bez Sceny. "Przemiana" od roku 1999 zachowana została w repertuarze Teatru bez Sceny
i jest jednym z trzech spektakli granych do dzisiaj w teatrach, pomimo 6 lat, które upłynęły od nagłej śmierci Artystki. Spektakl odbędzie się na scenie Teatru Korez w Górnośląskim Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego 2 ( wstęp wolny).

Jadwiga Mydlarska - Kowal ( 1943 - 2001), artystka o wielu talentach i niezwykłej wy-obraźni , absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom na Wydziale Malar-stwa i Grafiki uzyskała u prof. Franciszka Bunscha) uprawiała różne dziedziny plastyki. Współpracowała z Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, projektowała modę, ry-sowała. Ostatnie dwadzieścia lat swojego życia związała z Wrocławskim Teatrem Lalek. Za-proszona do współpracy przez ówczesnego dyrektora i reżysera Wiesława Hejno, w scenogra-fii projektowanej dla teatrów lalkowych i we współpracy z nim rozwinęła swój talent najpeł-niej. Ten niezwykły artystyczny tandem rozpoczął eksperymenty nie tylko w sferze plastycz-nej, ale i w odmiennych sposobach prowadzenia lalki i łączenia planu lalkowego z tzw. pla-nem żywym ( zarówno w sferze działań aktorskich, jak i rozwiązań plastycznych). Aktor, lalka, kukła i maska, ich wzajemne relacje ściśle ze sobą sprzęgnięte tworzyły autonomiczny świat, rozpoznawalny i im tylko przypisany. We Wrocławskim Teatrze Lalek rozwijała się bodaj najtrudniejsza z form sztuki lalkarskiej - teatr dla dorosłych. Wiesław Hejno i Jadwiga Mydlarska - Kowal sięgali po repertuar kontrowersyjny, niebanalny , wymagający niekon-wencjonalnej wyobraźni. Goethe, Witkacy, Kafka, Schulz, Szekspir - intrygowały widzów i recenzentów. Z premiery na premierę grono zwolenników tej formy teatru stawało się więk-sze. Szekspir , Brecht, Miller, Ionesco, Bułhakow interesował również Jadwigę Mydlarską - Kowal we współpracy z Jackiem Bunschem - premiery te realizowane były w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, teatrach: Kalisza, Katowic, Sosnowca.

Projektowała rysując, rysując porozumiewała się ze swoimi artystycznymi partnerami. Szki-cowała, rysowała lalki, kukły sytuacje sceniczne i najdrobniejsze detale. Najczęściej na papie-rze. Powstały setki rysunków; szczęśliwym trafem zachowało się bardzo wiele z nich w ar-chiwach prywatnych i teatralnych, zwłaszcza we Wrocławskim Teatrze Lalek. 
Ta niezwykła umiejętność puentowania myśli i wyobrażeń Artystki stanęła u podstaw kon-cepcji wystawy.

Radosny i kolorowy świat, pełen przyjaznych wyobraźni dziecka postaci, stworów , smoków 
i wróżek ( w postaci kompozycji złożonych z fragmentów "Córki króla mórz", Dzikich łąbę-dzi", "Legendy o Juliannie i Aleksandrze", czy "Komedii dla Mamy i Taty"), skontrastowany został w opozycji do fundamentalnych, ostatecznych problemów egzystencji i kondycji ludz-kiej ( "Faust", "Proces", "Oni", "Niedokonania", "Xięga bałwochwalcza", "Ryszard III"). Lalki, kukły, rekwizyty, rysunki i ich plastyczne powiększenia stanowią materię ekspozycji
i budują jej kształt aranżacyjny. 
"Objąć świat jednym spojrzeniem i pokazać go w wizji za pomocą określonych środków wy-razu artystycznego, przylegających do niepowtarzalności artysty, to marzenie każdego, kto tworzy. Scenografa również" - napisała na rok przed śmiercią.
Dorobek życia Jadwigi Mydlarskiej - Kowal świadczy o tym, że marzenie o niepowtarzalno-ści swojego dzieła spełniła.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów własnych Centrum Scenografii Polskiej, Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatru Za-głębia w Sosnowcu, Teatru Bez Sceny oraz kolekcji męża Artystki Jerzego Kowala. 

Autorzy wystawy:
Scenariusz: Ewa Moroń., projekt przestrzeni ekspozycyjnej; Krystian Banik, komisarz: Joan-na Kunysz, realizacja techniczna: Krystian Banik, Henryk Dubis, powiększenia plastyczne: Anna Gwiździłł, Katarzyna Machalica, współpraca realizacyjna; Jolanta Mężyk.
x x x 

Wernisaż wystawy Jadwigi Mydlarskij - Kowal odbywa się w czasie trwania VI Mię-dzynarodowy Festiwal Teatralny Katowice - Dzieciom".Z okazji Dnia Dziecka, od 1 do 5 czerwca, Centrum Scenografii Polskiej zaprasza dzieci i gości festiwalowych do bezpłatnego zwiedzania wystawy.
Wystawa czynna będzie do 30 września br. 

Zwiedzanie wystawy przez grupy uczniów i studentów - zgodnie ze zwyczajem - po-wiązane zostanie z programem zajęć i warsztatów adresowanych do poszczególnych grup widzów. Informacje o formach proponowanych zajęć przekazane zostaną na zainteresowa-nym wystawą.

Ewa Moroń
Gazeta Wyborcza
2 czerwca 2007

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia