Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o własny statut. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

RCKP prowadzi szeroką działalność międzynarodową w szczególności ukierunkowaną na kraje sąsiedzkie, w celu prezentacji i rozwoju kultury narodów pogranicza oraz budowania międzykulturowego dialogu. Celem działalności jest przygotowanie i pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie szerokiej oferty działań kulturalnych.

Oferta instytucji obejmuje różnorodne dziedziny artystyczne: teatr, film, muzykę poważną i rozrywkową, plastykę, taniec, skierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza działają: Zespół Taneczny „Kleks", Zespół Tańca Współczesnego „Strecz", Młodzieżowy Teatr „itd..." Teatr „itd...", zespół muzyczny „Ciryam", Miejska Górnicza Orkiestra Dęta, Teatr s.tr.a.c.h., Chór Mieszany „Echo" (współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego), Klub Literacki, Fotoklub, Otwarta Pracownia (zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych), Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko", Pracownia grafiki tradycyjnej, artKino.

RCKP organizuje również kilkanaście wystaw rocznie prezentując prace ze wszystkich dziedzin – rzeźba, malarstwo, rękodzieło, tkaniny. Wiele wystaw nawiązuje do prowadzonej działalności własnej z zakresy tańca, teatru czy plastyki.

http://www.rckp.krosno.pl/
https://www.facebook.com/rckpkrosno/

(-)
Material Teatru
22 lutego 2018

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...