REGULAMIN Sceny Nowej Dramaturgii (SND) 2019

Scena Nowej Dramaturgii w Rzeszowie - 2019

Inicjatorem i organizatorem wszystkich działań w ramach Sceny Nowej Dramaturgii jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów, www.teatr-rzeszow.pl

Scena Nowej Dramaturgii to platforma działająca przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, skupiona na współczesnych metodach tworzenia opowieści teatralnych, dla których osią jest słowo pisane. SND kierowana jest do pisarzy, dramaturżek, poetów, scenarzystek oraz reporterów zainteresowanych pisaniem dla teatru, oraz do reżyserów i reżyserek teatralnych. Celem platformy jest stworzenie warunków do wspólnego poszukiwania nowoczesnych środków literackiego wyrazu we współczesnej realizacji scenicznej. Działania Sceny Nowej Dramaturgii nastawione są na poszukiwanie nowych jakości współczesnego dramatu na kanwie impulsu spotkania duetu twórczego.

Pierwszym etapem działań SND będzie Teatralny Speed Dating, który kierowany jest do:
a) reżyserów i reżyserek, mających na swoim koncie przynajmniej dwie realizacje teatralne;
b) autorów i autorek z dorobkiem prozatorskim, reporterskim, poetyckim, scenariuszowym czy dramaturgicznym (min. 1 książka/tomik/dramat)
Teatralny Speed Dating ma na celu stworzenie platformy umożliwiającej dyskusję, wymiany i wzajemną inspirację obojga stron.
Wybrani twórcy spędzą w Rzeszowie 24 godziny (pierwsze spotkanie: 27.02.2019), podczas których będą mieli okazję wzajemnie się poznać, wymienić pomysłami i poglądami na współczesny teatr i dobrać się w pary. Kryterium wyboru będzie możliwość współpracy nad nowym projektem.
Teatralny Speed Dating zakończy się publicznym ogłoszeniem par reżyser-autor i przedstawieniem nowo powstałych pomysłów realizacyjnych – 28.02.2019 w Teatrze im. W. Siemaszkowej.
Przedstawione koncepcje muszą stanowić wynik własnej działalności twórczej i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
W kolejnych etapach wybrane teksty będą dyskutowane podczas sesji script doktorskich, a w finale wybrane teksty mają szansę na realizację w formie czytania performatywnego, instalacji teatralnej bądź słuchowiska.
Teatr zapewnia uczestnikom Teatralnego Speed Datingu nocleg w Rzeszowie. Dojazd do Rzeszowa odbywa się własny koszt uczestników.
Zgłoszenie na Teatralny Speed Dating (zawartość):
dane osobowe;
aktualny biogram artysty;
wypełniony formularz zgłoszeniowy;
reżyserzy i reżyserki załączają do formularza rejestracje wideo co najmniej jednego swojego spektaklu (link do zapisu w internecie bądź płyta DVD wysłana na adres teatru z dopiskiem "SND" i nazwiskiem twórcy);
Autorzy i autorki załączają konspekt dramatu i jedną scenę do 5 stron znormalizowanego tekstu.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w SND;
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres snd@teatr-rzeszow.pl z dopiskiem SND Teatralny Speed Dating. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27.01.2019.
Inną formą uczestnictwa w SND może być Letnia Rezydencja Literacka.
Letnia Rezydencja Literacka odbędzie się w Rzeszowie poza sezonem repertuarowym i potrwa od jednego do dwóch miesięcy. Wybór uczestników i/lub uczestniczek odbędzie się na podstawie przedstawionego dorobku pisarskiego, nadesłanego konspektu dramatu i jednej sceny do 5 stron znormalizowanego tekstu.
W trakcie rezydencji odbędą się konsultacje script doctorskie i reżyserskie z zaangażowanymi przez teatr twórcami, na zakończenie powstały tekst ma szansę na realizację w formie czytania performatywnego, instalacji teatralnej bądź słuchowiska.
Biorącym udział w letniej rezydencji literackiej teatr gwarantuje nocleg i honorarium.
Zgłoszenie na Letnią Rezydencję Teatralną (zawartość):
dane osobowe
aktualny biogram;
wypełniony formularz zgłoszeniowy,
konspekt dramatu i jedna scena do 5 stron znormalizowanego tekstu;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w SND.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres snd@teatr-rzeszow.pl z dopiskiem SND Letnia Rezydencja Literacka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.02.2019 r.
Jeden z tekstów powstałych w ramach Sceny Nowej Dramaturgii zostanie wystawiony na scenie Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie przez reżysera wybranego w ramach Teatralnego Speed Datingu, jeśli autor tekstu brał w nim udział, bądź reżysera uzgodnionego z uczestnikiem letniej rezydencji literackiej.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do pierwszej realizacji wszystkich tekstów powstałych w ramach SND w wybranej przez siebie formie i czasie.
Wysłanie zgłoszenia do udziału w SND oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

(-)
Materiał Organizatora
4 stycznia 2019

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...