Remont jeszcze potrwa

Opera na Zamku w Szczecinie

Podpisane zostały wszystkie umowy na roboty dodatkowe w Operze na Zamku. Koniec prac? W 2015.

Roboty te wynikły w trakcie prowadzenia prac w pierwszym etapie inwestycji. Ich wartość wynosi ponad 1,5 mln zł brutto i została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu województwa. Prace zostały zlecone firmie Ineko Sp. z o.o., wykonawcy pierwszego etapu przebudowy.

- To 16 robót dodatkowych w branżach sanitarnej i konstrukcyjnej - informuje Kinga Konieczny, rzecznik Opery na Zamku. - Są one związane m.in. z koniecznością zachowania odkrytego reliktu pod tarasem zachodnim, a także dotyczą dodatkowych prac w zakresie konstrukcji żelbetowych i stalowych niezbędnych do realizacji budowy. Ich zlecenie było niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu umowy głównej. Wszystkie prace dodatkowe wykonawca zobowiązał się wykonać do końca kwietnia.

Jednocześnie na budowie prowadzone są prace zmierzające do usunięcia wad wynikających z błędów i braków dokumentacji projektowej. Wszystkie prace budowlane obejmujące pierwszy etap inwestycji, czyli m.in. foyer, widownia, balkon, sala kameralna, orkiestron mają być zakończone do końca sierpnia bieżącego roku. Drugi i trzeci etap inwestycji, który obejmuje przebudowę sceny z całym zapleczem technicznym, salę prób i część administracyjno-biurową opery, czeka na rozstrzygnięcie przetargu, który Opera na Zamku zmuszona była ogłosić po tym jak dotychczasowy wykonawca złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Otwarcie ofert w tym przetargu zaplanowano na 12 lutego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami p.o. dyr. Opery Jacka Jekiela, do listopada br. zakończona będzie budowa części związanej z działalnością artystyczną instytucji. Natomiast część biurowa znajdująca się w skrzydle zachodnim zamku zostanie ukończona w pierwszej połowie 2015 r.

Nie ma zagrożenia utraty dofinansowania z UE, ponieważ zarząd województwa przedłużył termin zakończenia inwestycji do końca czerwca 2015 r. - usłyszeliśmy.

Małgorzata Klimczak
Głos Szczeciński
4 lutego 2014

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia