"Rex et Imperator. O Chrystusie w blasku chwały"

Czyta Andrzej Blumenfeld

Jezus jako król i Pan świata. Na poniedziałkowej "Masce Jezus" przyjrzymy się temu sposobowi myślenia i mówienia o Chrystusie. Czyta Andrzej Blumenfeld, spotkanie prowadzi profesor Tadeusz Bartoś, zaproszonym gościem jest doktor Robert Pawlik.

Zapraszamy do Teatru Dramatycznego w poniedziałek (18lutego) o godzinie 19:00. Wstęp wolny.

Rex et Imperator, Król i Imperator, to być może jedna z najważniejszych masek Jezusa. Ustanowiony Panem świata, zwycięskim królem, któremu poddane są niebo i ziemia. On ostatecznie u kresu dziejów przejmie władzę nad światem, by potem przekazać ją Ojcu. Jak rozumieć te wszystkie idee? Nasze czasy nie są przychylne językowi władzy i dominacji, kojarzy się on bowiem bezwiednie z przemocą. I rzeczywiście język ten wymaga "rozbrojenia", był bowiem i jest istotnym źródłem religijnego fundamentalizmu: przemocy dokonywanej w imię Boga. Są teologowie, którzy starają się przyjrzeć się tej tradycji królewskiej i imperatorskiej mówienia o Jezusie. To między innymi Erik Petersen, przedwojenny myśliciel, o którym mówi się, iż miał wielki wpływ na myślenie Józefa Ratzingera. Będziemy czytać teksty Apokalipsy, które najwięcej powiedzą nam o zwycięskim Baranku przed którym padają w pokłonach wszystkie moce i władze świata. Posłuchamy także fragmentów prac Petersona.

Jezus, taki jakim był historycznie, dziś już nie istnieje. I nie mamy do niego dostępu. Istnieją tylko słowa o nim, historie, opowieści. Czytając Nowy Testament zajmujemy się tym, co ludzie o nim mówili i myśleli, a nie tym, kim był. Nie ma go, zginął nagle ponad 2011 lat temu. - mówi profesor Tadeusz Bartoś o cyklu "Maska Jezus".

(-)
Materiał Organizatora
15 lutego 2013

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...