Rezydencje na festiwalu Divadelná Nitra 2015

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Do 30 sierpnia Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - jeden z partnerów Stowarzyszenia Divadelná Nitra - przyjmuje zgłoszenia do programu REZYDENCJA V4@THEATRE, który odbędzie się między 24 a 30 września w Nitrze na Słowacji.

Stowarzyszenie Divadelná Nitra wspólnie z partnerami: Instytutem Sztuki i Teatru, z Czech, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Trafó - Centrum Sztuki Współczesnej z Węgier, Instytutem Teatralnym w Bratysławie i East European Performing Arts Platform (EEPAP) z Polski ogłaszają nabór do udziału w Rezydencji V4@THEATRE - DIVADELNÁ NITRA 2015 przeznaczonej dla osób z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Ukrainy, zajmujących się zawodowo teatrem. Sześciodniowa rezydencja, odbywająca się w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra 2015, pod opieką merytoryczną Patrice'a Pavisa (Francja) przeznaczona jest dla młodych (do 35 roku życia) krytyków teatralnych, reżyserów i dramaturgów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.

Czas trwania rezydencji: 24 - 30 września 2015 r.

Miejsce: Nitra, Słowacja

Zakończenie naboru: 30 sierpnia 2015 r.

Liczba uczestników: łącznie 10 osób z 5 krajów - Czechy, Węgry, Polska, Ukraina i Słowacja

***

Rezydencja V4@Theatre - Divadelná Nitra 2015 to kreatywne spotkanie młodych ludzi zajmujących się zawodowo teatrem (krytyków, reżyserów i dramaturgów), którzy pod kierunkiem znanego na całym świecie teoretyka i praktyka teatru Patrice'a Pavisa (Francja) wezmą udział w 24. edycji Festiwalu Divadelná Nitra. Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi wydarzeniami w ramach programu głównego oraz wybranymi wydarzeniami z programu towarzyszącego. Przez cały czas trwania rezydencji (sześć dni) będą pracować pod opieką Patrice'a Pavisa - mentora, opiekuna merytorycznego i moderatora grupy.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat kondycji sztuk performatywnych w krajach, które reprezentują (dokładne tematy prezentacji zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem przez Patrice'a Pavisa i Divadelna Nitra). Kolejnym zadaniem będzie napisanie co najmniej trzech artykułów/recenzji dotyczących programu Divadelná Nitra lub przeprowadzenie wywiadów z artystami biorącymi udział w Festiwalu. Artykuły, wywiady oraz recenzje zostaną umieszczone na stronie internetowej festiwalu V4@Theatre - Divadelná Nitra 2015. Uczestnicy rezydencji wezmą również udział w publicznych spotkaniach z wybranymi artystami oraz przez cały czas trwania rezydencji pod kierunkiem Patrice'a Pavis'a omawiać i analizować obejrzane wydarzenia. Niektóre prezentacje i dyskusje uczestników rezydencji V4@Theatre będą dostępne także dla publiczności (tj. dla osób zajmujących się zawodowo teatrem i studentów biorących udział w festiwalu).

W celu zgłoszenia kandydatury należy przesłać list motywacyjny oraz opis doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim do Anny Galas-Kosil z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na adres anna.galas@instytut-teatralny.pl, wypełniając formularz aplikacyjny wypełniając formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej Instytutu Teatralnego (patrz link poniżej - Rezydencje na divadelna-nitra 2015). Aplikacje przyjmowane są do 30 sierpnia 2015 r.

***

Kryteria naboru:

- krytycy teatralni, reżyserzy, dramaturdzy - obywatele jednego z państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy (pierwszeństwo będą mieć artyści i krytycy teatralni, którzy mają już na koncie osiągnięcia zawodowe w obszarze teatru. Studenci będą brani pod uwagę w dalszej kolejności)

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- wiek do 35 lat

- zainteresowanie rozwijaniem umiejętności prezentacji, pisania, refleksji krytycznej oraz analizy produkcji teatralnej i dramaturgii festiwalowej

- terminowo złożona poprawna aplikacja wraz z listem motywacyjnym i opisem doświadczenia zawodowego (bio) w języku angielskim

- po ogłoszeniu wyników naboru uczestnicy zobowiązani są do przygotowania prezentacji na temat sceny teatralnej w kraju pochodzenia (10 minut) opisującej aktualne trendy w teatrze, ich kontekst, współczesne pokolenie artystów, poruszane zagadnienia oraz obecność tematu przewodniego festiwalu Divadelná Nitra w produkcjach realizowanych w ich krajach. (tematy prezentacji zostaną wskazane przez mentora/opiekuna merytorycznego rezydencji).

Tegoroczna edycja Divadelná Nitra odbywa się pod hasłem: EMPATIA - Dzielnie się i Ofiarowywanie (EMPATHY - Sharing and Giving).

***

Wybrani kandydaci otrzymają:

- zaproszenie do udziału w 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Divadelná Nitra - pod opieką merytoryczną Patrice'a Pavisa.

- bezpłatne bilety na wszystkie wydarzenia festiwalowe w ramach głównego programu oraz możliwość uczestniczenia w imprezach towarzyszących (filmy, spektakle, instalacje).

- zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem w okresie od 24 do 30 września 2015 r.

- zwrot kosztów podróży do Nitry (z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznego środka transportu).

- lunche w trakcie całego okresu pobytu na festiwalu oraz zaproszenie na imprezę otwarcia

- katalog festiwalowy i inne materiały festiwalowe

***

Wstępny harmonogram rezydencji:

24.09. 2015 Przyjazd uczestników - do godziny 14.00

14:30-17:30 Pierwsza sesja z Patrice'em Pavisem oraz kolacja powitalna (wydarzenie zamknięte dla publiczności)

18:30 Gala Otwarcia Festiwalu, performance

25.09 - 29.09.2015

9:00-13:00 Zajęcia - wewnętrzne spotkania z Patrice'em Pavisem,

publiczne debaty i dyskusje z artystami, prezentacje V4@Theatre

13:00-15:30 Przerwa na lunch, czas wolny

Od 15:30 - Wydarzenia festiwalowe

30.09.2015 Wyjazd uczestników

***

Wydarzenia festiwalu będą punktem wyjścia i odniesienia w rozważaniach i analizach. Główne poruszane zagadnienia:

- Jakie podejście można zastosować do konkretnego performance'u oraz jaka metoda analizy performance'u jest możliwa?

- Jakiego rodzaju wiedzy poszukujemy w trakcie performance'u i jak z możemy ją następnie wykorzystać?

- Jakiego rodzaju narzędziami dyskusji oraz narzędziami analizy performance'u dysponujemy?

- Jaka jest różnica pomiędzy performancem a inscenizacją?

- Jakie są doświadczenia uczestników rezydencji w obszarze krytyki i teorii teatru?

***

Wymagane umiejętności uczestników rezydencji:

- Analizowania spektakli i innych widowisk, gotowość do sięgania poza subiektywny punkt widzenia

- Pisania recenzji dla różnego rodzaju mediów oraz porównywania różnego typu dyskursów

- Badania i wykorzystywania koncepcji teoretycznej (wybranej we współpracy z mentorem), która potencjalnie może być przedmiotem dyskusji w grupie

- Gotowość do zaplanowania i przeprowadzenia, wspólnie z mentorem, jednej z dyskusji publicznych

- Zdolność do refleksji nad kontekstem teatralnym, dotyczącym kraju pochodzenia uczestnika rezydencji (zarówno w zakresie spektakli jak i performansów)

- Ocena dyskursu teoretycznego i kulturalnego w kraju pochodzenia uczestnika rezydencji oraz w innych krajach

- Przedstawienie roli dramaturga w kontekście kraju pochodzenia uczestnika rezydencji oraz w innych krajach

- Ocena statusu twórcy w teatrze w kraju pochodzenia uczestnika rezydencji, w relacji twórca-dramaturg-reżyser-wykonawca/performer

- Umiejętność zdefiniowania relacji pomiędzy teorią a praktyką w teatrze w kraju uczestnika rezydencji. Umiejętność zdefiniowania odzwierciedlenia tej relacji w pracy własnej uczestnika rezydencji oraz jej wpływu na indywidualną refleksję nad zagadnieniami z obszaru teatru.

***

Opiekun merytoryczny rezydencji Patrice Pavis, Francja

w latach 1976-2007 profesor teatrologii na Uniwersytecie Paryskim. Obecnie profesor w Szkole Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Kent w Canterbury. W latach 2011 - 2012 wykładał jako profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Sztuki w Korei. Autor słownika teatru oraz publikacji z dziedziny semiologii, analizy performansu, współczesnych dramatopisarzy francuskich i współczesnego teatru. Jego ostatnie publikacje to "La mise en scne contemporaine" (Armand Colin, 2007; wydanie w języku angielskim, Routledge, 2013, wydanie w języku polskim PWN 2011 pt.

"Współczesna inscenizacja") i "Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain" (Armand Colin, 2014, tłumaczenie angielskie dla Routledge w opracowaniu).

REZYDENCJA V4@THEATRE - DIVADELNÁ NITRA 2015 została zorganizowana dzięki środkom pochodzącym z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

(-)
Materiał nadesłany
20 sierpnia 2015

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia