Romeo Castellucci na UAM

spotkanie już 7. maja

Dzięki wspólnej inicjatywie Malta Festival Poznań oraz Koła Naukowego Teatrologów UAM już w poniedziałek będzie można spotkać się i porozmawiać z Romeo Castelluccim - kuratorem maltańskiego Idiomu: oh man, oh machine / człowiek-maszyna.

Punktem wyjścia do dyskusji z Romeo Castelluccim, jednym z najważniejszych twórców teatralnych przełomu XX i XXI wieku będzie pokaz nagrania spektaklu "BR.#4" z cyklu "Tragedia Endogonidia" (2002-2004), stanowiącego próbę wpisania tragedii greckiej w ramy współczesnego świata. Cykl składał się z 11 epizodów, powstałych w różnych miastach Europy. "BR.#4" został zrealizowany w Brukseli, mieście, w którym działa Parlament Europejski, a więc w stolicy europejskiego prawa. Prawo jawi się w spektaklu jako mechanizm podporządkowujący sobie społeczeństwo, funkcjonujący automatycznie, niezależnie od działań pochwyconych w jego tryby ludzi - jak swoista maszyna.

Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie poprowadzi Dorota Semenowicz - autorka książki "To nie jest obraz", poświęconej twórczości Romea Castellucciego; pracowniczka działu literackiego Teatru Narodowego i działu programowego Malta Festival Poznań.

7 maja, godz. 15.30

Collegium Maius, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Sala Teatralna im. Wojciecha Bogusławskiego (wejście od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka).

(-)
Materiał Organizatora
0

Książka tygodnia

Mitologia grecka i rzymska - Spotkania ponad czasem
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Katarzyna Marciniak

Trailer tygodnia