Rozbark członkiem PPT

Teatr ROZBARK został członkiem innowacyjnego, pilotażowego programu "Polska Sieć Tańca"

2017 rok w Teatrze ROZBARK upływa pod znakiem ważnych działań ogólnopolskich. Po współorganizacji Polskiej Platformy Tańca, a także Ogólnopolskiej Konferencji Kultury rozpoczynamy udział w nowatorskim projekcie „Polska Sieć Tańca". Dzięki uczestnictwu w Sieci, Teatr ROZBARK nie tylko pokaże swoje spektakle w nowych miejscach, ale przede wszystkim, będzie mógł zaprezentować bytomskiej publiczności szeroką ofertę spektakli impresaryjnych.

W 2018 roku na naszej scenie pojawią się spektakle wszystkich członków Polskiej Sieci Tańca, więc już teraz gorąco zachęcamy do śledzenia naszego repertuaru.

Polska Sieć Tańca to pierwsza, sformalizowana sieć centrów wspierających sztukę tańca w naszym kraju. Po trwającym dwie dekady rozkwicie instytucji związanych z tańcem oraz umocnieniu tej formy wyrazu jako niezależnej formy sztuki, konsolidacja środowiska i budowanie mostów między światem twórców niezależnych, a profesjonalnymi scenami, jak ma to miejsce od wielu już lat na Zachodzie Europy, wydaje się kolejnym logicznym krokiem.

Głównym celem Polskiej Sieci Tańca jest wzajemna cyrkulacja produkcji tanecznych, powstających w instytucjonalnych zespołach oraz tworzonych przez niezależnych artystów. Poprzez wymianę między centrami o różnych estetykach artystycznych pragniemy mocniej skonsolidować środowisko taneczne i stworzyć silną, różnorodną grupę działającą na rzecz polskiego tańca.

Ostatecznie, po długich rozmowach i zaangażowaniu wielu stron, pierwszy, pilotażowy rok Polskiej Sieci Tańca tworzą: Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach i Teatr Tańca Caro, Fundacja Art Stations Fundation, Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu, Teatr Rozbark w Bytomiu, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Instytut Muzyki i Tańca z Warszawy, Nowohuckie Centrum Kultury i Krakowskie Centrum Choreograficzne. Inicjatorem i organizatorem Sieci jest Maciej Kuźmiński.

19 listopada w Lublinie (o godz. 14:30) podczas 21 Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca nastąpi więc podpisanie historycznego dokumentu – porozumienia, którego sygnatariuszami będą przedstawiciele wszystkich uczestniczących w tym pilotażowym projekcie partnerów. Uroczystość ta będzie zarazem szansą, aby posłuchać, jakie są założenia działania sieci i poznać uczestniczące w niej instytucje.

(-)
Materiał Teatru
18 listopada 2017

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia