Rozmowy katyńskie

"Inspekcja" - reż. Jacek Raginis-Królikiewicz - Teatr Telewizji

Zmarły we wrześniu ubiegłego roku wybitny reżyser Grzegorz Królikiewicz, autor kilkudziesięciu filmów fabularnych i dokumentalnych, od kilku lat przygotowywał dla Teatru TVP spektakl "Inspekcja" o zbrodni na polskich oficerach w Katyniu. Po przedwczesnej jego śmierci spektakl dokończył syn artysty, Jacek Raginis-Królikiewicz, także producent i reżyser.

Akcję umieszczono w hangarze po upadłej łódzkiej fabryce, gdzie zainsce-nizowano przesłuchania polskich oficerów przez czekistow pod dowództwem mjr. Wasilija Zarubina. Przesłuchania te, prowadzone na rozkaz Stalina, miały na celu analizę poglądów oficerów na temat komunizmu w ZSRR i ewentualnego utworzenia polskiej armii na wypadek wojny z III Rzeszą. Od wyniku rozmów z oficerami miał zależeć ich los. Mjr Za-rubin był inteligentny, wobec jeńców nie stosował metod siłowych, lecz przewrotną perswazję. Usiłował poznać prawdziwe poglądy oficerów i za wszelką cenę ich zwerbować do współpracy. Jak wiemy z historii, udało mu się namówić do współpracy z Moskwą tylko kilkudziesięciu oficerów z płk. Zygmuntem Ber-lingiem. Przedstawienie opiera się głównie na dialogach jeńców z Zarubinem i rozmowach między oficerami. Ciekawą kreację Zarubina stworzył Mariusz Ostrowski. Choć przedstawienie miało już premierę w TVP, mamy nadzieję, że powróci na małe ekrany.

Mirosław Winiarczyk
Idziemy
18 kwietnia 2018

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...