Roztańczony dyplom PWST

"wszystko wymyka się..." - reż. Joe Alter - Śląski Teatr Tańca w Bytomiu

Śląski Teatr Tańca zaprasza dziś - 7 stycznia o g 19 na spektakl dyplomowy studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu "wszystko wymyka się..." w choreografii i reżyserii Joe Altera (USA)

Wydział Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej przygotował spektakl dyplomowy pod tytułem „wszystko wymyka się...” w reżyserii i choreografii Joe Altera, który na co dzień kieruje Programem Tańca San Diego State University. Początkowe prace nad nim rozpoczęły się już w połowie maja 2010, kiedy to zostały stworzone podstawy sztuki. Przygotowania ostatecznej formy tego pierwszego spektaklu dyplomowego bytomskiego Wydziału Teatru Tańca miały miejsce w październiku 2010.

Joe Alter o spektaklu: „Inspiracją dla tego spektaklu jest idea niestałości: bez względu na nasze pragnienia, nadzieje, przekonania, wszystko to, co wiemy nieustannie się przemienia, zmienia formę, przybliża się lub oddala od miejsca w którym chcielibyśmy "to" znaleźć. Stałość nie istnieje. Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jesteśmy pod wpływem ciągłych zmian. Zmieniamy się tak samo, jak wszystko, co nas otacza.”

Bilety: 10 zł.

Anna Wróblowska
Materiały Teatru
7 stycznia 2011

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...