Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie

Zaproszenie do udziału w konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie, której celem jest prezentacja różnorodnych systemów organizacji teatrów europejskich. Zachęcamy do zgłaszania referatów, które będą próbą analizy systemów organizacji teatrów, prowadzoną z punktu widzenia nowoczesnych badań teatrologicznych, pojmujących teatr jako zjawisko artystyczne, społeczne, działające w administracyjno-finansowych strukturach, często w każdym z trzech sektorów gospodarki.

Dziś w Europie obserwujemy krańcowo odmienne modele ingerencji państwa w sferę kultury: od modelu centralistycznego dążącego do decentralizacji (Francja, Polska, Czechy, Słowacja), przez model federalistyczny (Niemcy), aż do modeli mieszanych, czy minimalistycznych (Austria, Wielka Brytania). Wobec procesów globalizacji i unifikacji różnych systemów, np. wprowadzenia w edukacji Systemu Bolońskiego, organizacja teatrów europejskich pozostaje w kompetencjach poszczególnych państw członkowskich. Polityka kulturalna w UE nie należy do filarów wspólnotowej polityki, tak jak polityka gospodarcza czy obronna, ale jest podstawowym gwarantem zasady poszanowania różnorodności i wielości kultur stanowiących wspólne dziedzictwo europejskie. Dlatego tak ważne staje się podjęcie dyskusji na temat wspólnych cech i zasad funkcjonowania instytucji kultury. Struktury europejskie umożliwiają ich rozwój i przyczyniają się do zwiększania ich roli społecznej.

Pragniemy, aby szczególna uwaga została zwrócona na różne tradycje historyczne w poszczególnych krajach oraz genezę struktur organizacyjnych teatrów europejskich. Pierwszą część konferencji chcielibyśmy poświęcić syntetycznej prezentacji systemów organizacji teatrów europejskich w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego i zróżnicowaniu regionalnym, w państwach o dużej liczbie mieszkańców, a także w krajach mniejszych. W części drugiej zaplanowano prezentację zagadnień szczegółowych ̶ case studies wskazujących na specyfikę poszczególnych systemów teatrów.

Zgłoszenia tematów wraz z abstraktem (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 30 czerwca 2014 na adres kprykows@uni.lodz.pl; monika.wasik@uni.lodz.pl, karta zgłoszeniowa dostępna na stronie http://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce konferencje

http://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1657&Itemid=71

Przewidujemy publikację wybranych referatów w tomie zbiorowym.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów.

Zespół organizacyjny konferencji:
Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Monika Wąsik, Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
29-30 października 2014

(-)
Materiał Organizatora
15 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...