Rusza Młodzieżowy Klub Teatralny

Młodzieżowy Klub Teatralny przy Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie

W grudniu 2021 roku zostanie uruchomiony Młodzieżowy Klub Teatralny przy Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Jest to oferta repertuaru artystycznego i edukacji teatralnej skierowana do dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem MKT jest wychowanie człowieka wrażliwego na sztukę, rozwijanie jego wyobraźni i zdolności twórczego myślenia.

MKT realizowany w języku polskim jest adresowany do polskojęzycznych uczniów placówek oświatowych na Zaolziu, a także uczniów ze szkół z terenu województwa śląskiego.

Placówka edukacyjna, która nawiąże współpracę z Teatrem Cieszyńskim (zakładającą zamówienie minimum dwóch przedstawień w roku szkolnym), zyskuje dla swoich uczniów szereg korzyści.

Wśród profitów związanych ze wstąpieniem do Młodzieżowego Klubu Teatralnego znajdują się, m.in.: zniżki na bilety teatralne, bezpłatna szeroka oferta edukacji teatralnej, czyli warsztaty z zakresu krytyki teatralnej, zajęcia „Teatr od kulis" i lekcje „Zrozumieć spektakl".
Warto podkreślić, że w ramach MKT w Teatrze Cieszyńskim zostaną także zorganizowane odpłatne warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży, które poprowadzą artyści Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

W ofercie MKT w sezonie 2021/2022 znajdują się przedstawienia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego i edukacja teatralna skierowana do widzów dorosłych, młodzieży szkół średnich i uczniów szkół podstawowych z klas 6-8. W kolejnych sezonach ma być uruchomiona oferta przedstawień Sceny Lalek „Bajka", a także warsztatów teatralnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z klas 1-5.

Za koordynację Młodzieżowego Klubu Teatralnego przy Teatrze Cieszyńskim odpowiada pracownica teatru Małgorzata Bryl-Sikorska – teatrolog, dziennikarka i aktywistka.

Młodzieżowy Klub Teatralny

w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie

__

W ofercie Młodzieżowego Klubu Teatralnego w sezonie 2021/2022 znajdują się:

1. PRZEDSTAWIENIA

2. EDUKACJA TEATRALNA

PRZEDSTAWIENIA

W bieżącym sezonie proponujemy Państwu przedstawienia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego skierowane do widzów dorosłych, młodzieży szkół średnich i uczniów szkół podstawowych z klas 6-8.

Premiery:

 „Skrzypek na dachu", Josef Stein, Jerry Bock, reż. Petr Kracik, premiera: 4 września 2021 r.
 „Balladyna", Juliusz Słowacki, reż. Bogdan Kokotek, premiera: 9 października 2021 r.
 „Prywatna klinika", John Chapman, Dave Freeman, reż. Karol Suszka, premiera: 23 października 2021 r.
 „Betlejem polskie", Lucjan Rydel, reż. Andrzej Sadowski, premiera: 18 grudnia 2021 r.
 „Dom otwarty", Michał Bałucki, reż. Adam Sroka, premiera: 8 stycznia 2022 r.
 „Nasze miasto", Thornton Wilder, reż. Bogdan Kokotek, premiera: 26 lutego 2022 r.
 „Czarownice z Salem", Arthur Miller, reż. Karol Suszka, premiera: 14 maja 2022 r.

Pozostałe przedstawienia na afiszu:

 „Akademia pana Kleksa", Jan Brzechwa, reż. Katarzyna Deszcz, premiera: 5 października 2019 r.
 „Garderoba damska", Arnošt Goldflam, reż. Zbyšek Radek, premiera: 12 czerwca 2021 r.
 „Lalka", Bolesław Prus, reż. Bogdan Kokotek, premiera: 7 stycznia 1998 r.
 „Makbet", William Szekspir, reż. Bogdan Kokotek, premiera: 1 kwietnia 2006 r.
 „Mayday", Ray Cooney, reż. Karol Suszka, premiera: 28 kwietnia 2018 r.
 „Mayday 2", Ray Cooney", reż. Karol Suszka, premiera: 21 maja 2019 r.
 „Opowieść wigilijna", Charles Dickens, reż. Bogdan Kokotek, premiera: 16 grudnia 2017 r.
 „Powróćmy jak za dawnych lat, czyli polskie piosenki międzywojenne", reż. Bogdan Kokotek, premiera: 16 kwietnia 2016 r.
 „Tajemniczy ogród", Frances Hodgson Burnett, reż. Bogdan Kokotek, premiera: 4 stycznia 2015 r.

EDUKACJA TEATRALNA

Proponujemy Państwu ofertę edukacji teatralnej skierowaną przede wszystkim do młodzieży szkół średnich, ale istnieje możliwość dopasowania warsztatów do młodszych grup wiekowych. W skład oferty edukacji teatralnej wchodzą następujące bloki:

1. Warsztaty teatralne,
2. Zajęcia „Teatr od kulis",
3. Zajęcia „Zrozumieć spektakl".

WARSZTATY TEATRALNE

1. Aktorskie

Nadrzędnym celem warsztatów jest rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży, a sztuka teatru, będąca połączeniem wszystkich dziedzin artystycznych w jednym miejscu, daje ku temu doskonałe narzędzia. Uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć poszerzą wiedzę na temat istoty pracy aktorskiej; będą pracować nad kulturą żywego słowa; popracują nad prawidłową emisją samogłosek i spółgłosek; poszerzą twórczą ekspresję ruchową i świadomość ciała; rozwiną wyobraźnię oraz zdolność wyrażania i werbalizacji uczuć. Zajęcia prowadzą profesjonaliści z bogatym dorobkiem artystycznym oraz w teatralnej pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty aktorskie zostały podzielone na następujące lekcje:

 krótkie wprowadzenie teoretyczne i rozgrzewka aktorska
 ćwiczenia z dykcji i emisji głosu,
 plastyka ruchu scenicznego i świadomość ciała,
 elementarne zadania aktorskie (np. praca z rekwizytem, ćwiczenia na wyobraźnię),
 praca nad tekstem (wiersz, proza i sceny dialogowe).

Czas trwania pojedynczej lekcji wynosi opcjonalnie 45 minut. Oferujemy warsztaty aktorskie w trzech wersjach do wyboru:

 forma skrócona – 1 godzina zegarowa,
 forma rozszerzona – 2 godziny zegarowe,
 forma pełna (wszystkie lekcje) – 4 godziny zegarowe.

Lekcje prowadzone są na zamówienie i odbywają się w Teatrze Cieszyńskim (rekomendujemy) albo na terenie placówki oświatowej.
Jednorazowo w lekcji może wziąć udział 10 osób.

Rzeczy niezbędne dla każdego uczestnika warsztatów aktorskich:

 wygodny strój sportowy,
 obuwie na zmianę,
 drugie śniadanie i woda.

2. Dziennikarskie

Celem warsztatów jest poszerzenie zdolności analitycznych uczestników poprzez rozwijanie sposobu patrzenia na teatr i precyzyjne formułowanie własnych wniosków. Uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć zbadają poszczególne elementy wybranego spektaklu z repertuaru Teatru Cieszyńskiego (np. scenografia i kostiumy, dramaturgia, gra aktorska, reżyseria i zamysł inscenizatorski). W efekcie uczestnicy zdobędą praktyczną umiejętność pisania o teatrze i zjawiskach kultury. Warsztaty zostały podzielone na następujące lekcje:

 podstawowe gatunki dziennikarskie,
 dziennikarstwo teatralne,
 jak napisać recenzję spektaklu?,
 jak zrobić wywiad z twórcą?.

Jednorazowo w lekcji może wziąć udział do 15 osób.
Czas trwania pojedynczej lekcji wynosi opcjonalnie 60 minut.
Lekcje prowadzone są na zamówienie i odbywają się w Teatrze Cieszyńskim albo w miejscu dogodnym dla grupy (np. w szkole, bibliotece czy domu kultury).

ZAJĘCIA „TEATR OD KULIS"

1. Zwiedzanie teatru

Celem zwiedzania teatru jest przybliżenie uczestnikom działania teatru na co dzień, a także przekazanie im tajników teatralnych zawodów oraz informacji o etapach tworzenia spektaklu. Trasa zwiedzania uwzględnia m.in.: widownię, scenę, garderoby, pracownie teatralne.

Lekcja odbywa się na zamówienie w Teatrze Cieszyńskim.
Oferta przeznaczona dla grup zorganizowanych.
Czas trwania zwiedzania teatru wynosi opcjonalnie 60 minut.

2. Udział w próbach teatralnych

Celem udziału w próbach jest poznanie przez uczestników relacji reżyser – aktor, zapoznanie się z tajnikami i metodami pracy z aktorem, a także ocena osiągniętych efektów w konstruowaniu postaci scenicznych. Proponujemy wstęp na prawdziwe próby teatralne na początku pracy nad spektaklem (próby czytane), a także w finale prac (końcowe próby sytuacyjne).

 próba czytana,
 próba sytuacyjna.

Próby odbywają się w Teatrze Cieszyńskim.
Oferta przeznaczona dla grup zorganizowanych.
Czas trwania pojedynczej próby wynosi opcjonalnie 90 min.

ZAJĘCIA „ZROZUMIEĆ SPEKTAKL"

1. Lekcja teatralna: informacje o przedstawieniu

Niekiedy teatr współczesny stawia przed widzem bardzo trudne zadanie, gdyż operuje językiem dla niego niezrozumiałym. Celem lekcji teatralnej jest wyposażenie odbiorców w narzędzia do percepcji współczesnego teatru. Prelekcje mają przygotować widza na odbiór różnorodnych konwencji i estetyk, z którymi może spotkać się w teatrze. Zajęcia mogą również przybliżyć odbiorcom kontekst historyczny utworu.

Lekcje prowadzone są na zamówienie i odbywają się przed pokazem przedstawienia w Teatrze Cieszyńskim albo w miejscu dogodnym dla grupy (np. w szkole).
Oferta przeznaczona dla grup zorganizowanych.
Czas trwania lekcji teatralnej wynosi opcjonalnie 45 minut.

2. Spotkanie i dyskusja z twórcami

Celem spotkania z twórcami jest stworzenie miejsca otwartego dialogu pomiędzy publicznością, twórcami i współtwórcami spektaklu. Chcemy nie tylko dać widzom możliwość skonfrontowania swoich wrażeń i rozmowy o właśnie obejrzanym przedstawieniu, ale także sprowokować ich do podjęcia szerszej, wychodzącej poza ramy teatru dyskusji.

Spotkania i dyskusje z twórcami prowadzone są na zamówienie i odbywają się tuż po pokazie przedstawienia w Teatrze Cieszyńskim.
Oferta przeznaczona dla grup zorganizowanych.
Czas trwania dyskusji po przedstawieniu wynosi opcjonalnie 45 minut.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH

Małgorzata Bryl-Sikorska – magister kulturoznawstwa ze specjalizacją teatrologiczną (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Współpracowała z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Pracowała w Fundacji Teatr Nie-Taki, gdzie pełniła funkcję sekretarza redakcji pisma „nietak!t". Następnie dziennikarka portalu informacyjnego gazetacodzienna.pl Śląsk Cieszyński on-line, a później Gazety Polaków w Republice Czeskiej „Głos". Autorka bloga „Teatr to My" przy Teatrze Cieszyńskim (2017-2020), a także powieści „Przełom" (2018). Prowadziła warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży: „Raban" (Legnica, 2012-2013), „Redakcja BB" (Bielsko-Biała, 2019-2020), „Teatr i Szkoła" (Cieszyn, 2019-2020). Aktualnie pracownica Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, gdzie odpowiada m.in. za edukację teatralną.
Koordynuje działanie Młodzieżowego Klubu Teatralnego w Teatrze Cieszyńskim / W ramach MKT prowadzi zajęcia: warsztaty dziennikarskie, zajęcia „Teatr od kulis" i „Zrozumieć spektakl".

Lidia Chrzanówna – w 1982 roku przez pół roku pracowała w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach jako adeptka, później zdała do Studia Aktorskiego przy Teatrze J. Dormana w Będzinie. Po jego ukończeniu na dwa lata związała się z teatrem lalkowym Dzieci Zagłębia. W latach 1986-1988 grała w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Dalsze losy teatralne i życiowe aktorka związała z Czeskim Cieszynem i Sceną Polską. Mając tytuł aktora lalkarza, zdała egzamin państwowy dla aktorów dramatu i formalnie zyskała prawo wykonywania zawodu w teatrze dramatycznym. W ramach „samorozwoju" zdecydowała się na studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, tytuł magistra obroniła w 2008 roku. Otrzymała nagrodę Zasłużony dla Kultury Polskiej od Ministra Kultury RP. Ceni sobie również podziękowania za pogłębianie tożsamości narodowej, krzewienie polskiej kultury na Zaolziu od Zarządu Głównego PZKO.
W ramach MKT prowadzi warsztaty aktorskie.

Bogdan Kokotek – absolwent wydziału aktorskiego PWST w Warszawie i wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Podczas studiów spotkał szereg znakomitych wykładowców, wśród nich byli m.in.: Anna Seniuk, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Gustaw Holoubek, Jan Englert, Mariusz Benoit. Jako aktor i reżyser współpracował z wieloma teatrami w Polsce (Teatr Nowy w Warszawie, teatry dramatyczne w Płocku, Radomiu i Zielonej Górze) i Czechach (w Ołomuńcu, Ostrawie, Opawie, Szumperku i Czeskim Cieszynie). Aktualnie kierownik artystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Wyreżyserowane przez niego sztuki Emila Zegadłowicza otrzymały znaczące nagrody (Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa", 2015 i 2018). Od kilkunastu lat współpracuje jako pedagog z państwowym konserwatorium aktorskim w Ostrawie.
W ramach MKT prowadzi warsztaty aktorskie.

Kamil Mularz – absolwent Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Aktorstwo było jego pierwszym wyborem, ale zanim dostał się do szkoły teatralnej, studiował wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie aktor Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, gdzie zadebiutował w roli Erycha w „Opowieściach Lasku Wiedeńskiego" w reżyserii Małgorzaty Siudy (premiera 2019). Za najważniejszą rolę w swoim dorobku aktorskim postrzega Artura w Tangu Mrożka w reżyserii Michala Spišáka (premiera 2019).
W ramach MKT prowadzi warsztaty aktorskie.

Małgorzata Pikus – ukończyła Szkołę Aktorską SPOT w Krakowie, egzamin eksternistyczny w ZASP zdała w 1999 roku. W Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego pracuje od 1996 roku, z dwuletnią przerwą, w której gościnnie grała w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Jej pierwszą rolą w Scenie Polskiej była rola Hanki, córki młynarza, w teatralnej adaptacji sztuki „Gość oczekiwany" Zofii Kossak-Szczuckiej. Na swoim koncie ma kilka nagród, m.in. główną nagrodę za rolę żeńską podczas festiwalu Teatrów Moraw i Śląska oraz kilka nominacji do ważnych nagród: nominacja do nagrody Thálie w 2008 roku za „Okruchy czułości" w reżyserii Bogdana Kokotka, nominacja do nagrody Czeskich Lwów i Nagrody Czeskiej Krytyki Filmowej. Te dwie ostatnie za film „Poupata" w reżyserii Zdenka Jiráskiego w 2011 roku. W 2021 roku przyznano jej nagrodę Zasłużony dla Kultury Polskiej od Ministra Kultury RP.
W ramach MKT prowadzi warsztaty aktorskie.

Ida Trzcińska – studentka V roku Wydziału Aktorskiego w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu na profilu psychologicznym. Uczęszczała również do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Aktualnie aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, gdzie zadebiutowała rolą Balladyny w spektaklu „Balladyna" w reżyserii Bogdana Kokotka (premiera 2021).
W ramach MKT prowadzi warsztaty aktorskie.

Barbara Szotek-Stonawski – po pierwszej nieudanej próbie zdania egzaminu na DAMU do Pragi, pracowała w Teatrze Cieszyńskim jako adeptka. Drugie podejście do egzaminów na DAMU udało się. Jako że w Polsce sytuacja polityczna wydawała się ciekawsza (1989 r.), zależało jej na studiach w Polsce. Studiowała na PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Występowała gościnnie w Krakowie, w teatrze Łaźnia Nowa oraz w Warszawie w teatrze Imka. Oba teatry były producentami sztuki Witkacego pt. „Maciej Korbowa i Bellatrix" w reżyserii jednego z najlepszych teatralnych reżyserów, Krystiana Lupy, w 2015 roku. Spektakl „Prezydentki" Wernera Schwaba w reżyserii Moniki Strzępki, w którym z koleżankami Anną Paprzycą i Małgorzatą Pikus grały równorzędne role, został doceniony przez jury na VI Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska i otrzymał główną nagrodę. Za długoletnią pracę na rzecz ZASP-u i działalność na Zaolziu otrzymała w 2019 roku odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia warsztatów teatralnych z dziećmi i młodzieżą.
W ramach MKT prowadzi warsztaty aktorskie.

Grzegorz Widera – ukończył PWST w Krakowie – wydział aktorski we Wrocławiu (1994 rok).
Debiutował jeszcze jako student w 1993 roku w Teatrze im S. Jaracza w Olsztynie rolą w „Żołnierzu królowej Madagaskaru" w reżyserii M. Hassa. Pracował w teatrach: S. Jaracza w Olsztynie i Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Gościnnie występował w Teatrze Nowym w Zabrzu, Operze Śląskiej, Teatrze STU w Krakowie. Otrzymał Nagrodę im. Leny Starke za rolę Kordiana w 1999 roku. W 2021 roku przyznano mu nagrodę Zasłużony dla Kultury Polskiej od Ministra Kultury RP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej. Prowadził zajęcia rewitalizacyjne i z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Słoneczna Kraina". Aktualnie aktor Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, a także wykładowca Akademii WSB w Cieszynie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu dykcji i emisji głosu.
W ramach MKT prowadzi warsztaty aktorskie – ćwiczenia z dykcji i emisji głosu.

PRZEDSTAWIENIA:

 Pokaz przedstawienia w Teatrze Cieszyńskim: ok. 20 zł. od osoby (cena może ulec nieznacznym zmianom)

 Na terenie województwa śląskiego oferujemy możliwość transportu grup zorganizowanych na przedstawienie w Teatrze Cieszyńskim. Przejazd w obie strony odbywa się naszym autokarem. Koszt autokaru: ok. 4,50 zł. / km.

 Opcjonalnie istnieje możliwość zagrania przedstawienia poza Teatrem Cieszyńskim (spektakl wyjazdowy) – warunki omawiane indywidualnie.

EDUKACJA TEATRALNA:

 Aktorski blok warsztatowy: 10 zł od osoby (wersja skrócona), 20 zł od osoby (wersja rozszerzona) i 40 zł od osoby (wersja pełna)

 Dziennikarski blok warsztatowy: 10 zł od osoby. Zajęcia są bezpłatne dla uczniów placówki oświatowej, która nawiązała z Teatrem Cieszyńskim „Porozumienie współpracy" – zakładające zamówienie przez placówkę minimum dwóch przedstawień w roku szkolnym.

 Zajęcia „Teatr od kulis": 10 zł od osoby. Zajęcia są bezpłatne dla uczniów placówki oświatowej, która nawiązała z Teatrem Cieszyńskim „Porozumienie współpracy" – zakładające zamówienie przez placówkę minimum dwóch przedstawień w roku szkolnym.

 Zajęcia „Zrozumieć spektakl": Zajęcia są bezpłatne, o ile grupa ma zamiar zobaczyć dany spektakl z bieżącego repertuaru Teatru Cieszyńskiego, a także każdorazowo dla uczniów placówki oświatowej, która nawiązała z Teatrem Cieszyńskim „Porozumienie współpracy" – zakładające zamówienie przez placówkę minimum dwóch przedstawień w roku szkolnym.

„Porozumienie współpracy" podpisane między dyrekcją placówki oświatowej a dyrekcją Teatru Cieszyńskiego – zakładające zamówienie przez placówkę minimum dwóch przedstawień w roku szkolnym – daje uczniom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szeregu profesjonalnych zajęć edukacyjnych, a także zniżki na bilety teatralne.

***

Młodzieżowy Klub Teatralny w Teatrze Cieszyńskim

Koordynatorka:
Małgorzata Bryl-Sikorska
malgorzata.bryl@tdivadlo.cz / +420 736 199 081

Teatr Cieszyński (Těšínské divadlo)
organizacja użyteczności publicznej
organ założycielski: Urząd Województwa Morawsko-Śląskiego
Ostrawska 67
737 35 Czeski Cieszyn
www.tdivadlo.cz

Małgorzata Bryl-Sikorska
Materiał Teatru
7 grudnia 2021

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki w Warszawie
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

„Tootsie" – reż. Magda...
Magdalena Piekorz
„Tootsie" jest to historia opowiadają...