Samemu ustanawiać granice

"Prawiek i inne czasy" - reż. Jacek Bała - Teatr Miejski w Gdyni

Fascynujące spotkanie z wyobraźnią, wrażliwością i metaforycznością języka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk.

W adaptacji Jacka Bały jej powieść nie traci na fabularności, a osią opowieści pozostaje czas, jego przemijanie, wewnętrzna przemiana człowieka i świata.

Burzliwy XX wiek opowiedziany historiami kilku pokoleń mieszkańców Prawieku, którzy walczą o swoje szczęście. W zamyśle reżysera powstaje spektakl o szukaniu osobistej, wewnętrznej wolności, wyjściu poza schematy, stereotypy, konwencje społeczne, o zdobyciu odwagi, żeby samemu ustanawiać granice, tak jak zrobią to bohaterowie „Prawieku".

Marzena Szymik-Mackiewicz
Materiał Teatru
22 maja 2021
Portrety
Jacek Bała

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia