Samuel Zborowski, jakiego nie znamy

4. Gorzkie Żale

W ramach festiwalu Gorzkie Żale organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w środę (13 marca) o godz. 18.00 odbędzie się wykład performatywny, podczas którego odczytane zostaną fragmenty dramatu „Samuel Zborowski” Słowackiego. Po wykładzie rozpocznie się dyskusja na temat Fausta i Mefista polskiego romantyzmu z udziałem wybitnych teatrologów.

W ubiegły czwartek (7 marca) w Warszawie rozpoczął się festiwal Gorzkie Żale organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Jego motywem przewodnim jest mit faustowski. Główna idea wydarzenia to konfrontacja klasycznych idei dobra i zła, a także tradycji z nowoczesnością. W programie znalazło się kilka cykli – m.in. „Wokół Fausta" „Musica Crucis", „Polski Faust", a także wątek ormiański „Armine, Sister" oraz nabożeństwa wielkopostne Gorzkie Żale. Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu będzie „Mephisto Waltz" – spektakl grupy Derevo, uchodzącej za jeden z najważniejszych teatrów alternatywnych w Europie.

A już w środę (13 marca) w ramach cyklu „Polski Faust" w klubie Sztuczki&Sztuczki odbędzie się spotkanie „Wieczny rewolucjonista – w poszukiwaniu polskiego Fausta", na które złożą się wykład performatywny i dyskusja. O godz. 18.00 rozpocznie się prelekcja Włodzimierza Szturca i Bartłomieja Kotschedoffa „Śnięte duchy, śniące ciała", podczas której Sebastian Grygo przeczyta fragmenty dramatu „Samuel Zborowski" Juliusza Słowackiego. Następnie o 19.30 odbędzie się dyskusja „Wokół pytania o Fausta i Mefista polskiego romantyzmu oraz kształtu romantycznego buntu przeciwko zbyt znanemu porządkowi świata", w której udział wezmą wybitni teatrolodzy – profesorowie Dariusz Kosiński, Krzysztof Rutkowski, Włodzimierz Szturc i Marek Troszyński.

Po ukończeniu pracy nad „Księciem Niezłomnym" Jerzy Grotowski rozpoczął przygotowania do kolejnego przedstawienia. Miało być ono oparte na „Samuelu Zborowskim" Słowackiego. Po rozpoczęciu prób Grotowski doszedł jednak do wniosku, że materiał nie prowadzi ku przekroczeniu kolejnych granic możliwości zespołu. Zaniechał prac nad scenariuszem i zajął się działaniami nad scenami z Ewangelii, co po licznych transformacjach doprowadziło do stworzenia jego ostatniego dzieła teatralnego – „Apocalypsis cum figuris". Do scenariusza „Samuela Zborowskiego" przez lata nikt nie wracał, aż wreszcie w latach dziewięćdziesiątych na prośbę Zbigniewa Osińskiego zajął się nim Włodzimierz Szturc. Po gruntownych badaniach przygotował krytyczną edycję tekstu, która była prezentowana dotąd jedynie w formie autorskich publikacji. Będzie ona stanowiła podstawę środowego spotkania.

Spotkanie „Wieczny rewolucjonista – w poszukiwaniu polskiego Fausta" odbędzie się w klubie Sztuczki&Sztuczki (ul. Szpitalna 8a), rozpocznie je wykład „Śnięte duchy, śniące ciała" środę (13 marca) o godz. 18.00. Po prelekcji połączonej z czytaniem fragmentów dramatu odbędzie się dyskusja „Wokół pytania o Fausta i Mefista polskiego romantyzmu oraz kształtu romantycznego buntu przeciwko zbyt znanemu porządkowi świata". Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. Więcej informacji na www.gorzkiezale.pl.

Monika Łuczkowska
Materiał Teatru
13 marca 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia